Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_12_18 19.12.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_12 28.11.2018 Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_22 22.11.2018 DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  28 415,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_16 16.11.2018 ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť ARPROG, a.s. 36168335  129 939,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_10_17 14.11.2018 Dodatok k ZoD Glavačko,s.r.o. 50789848  13 651,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_06 9.11.2018 Zmluva o nájme pozemku Kuc Drahomír 633,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/260 12.10.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  430,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 12.10.2018 Za elektrinu Verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  205,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/262 12.10.2018 Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/258 11.10.2018 za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  8,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 11.10.2018 Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/257 10.10.2018 Za kosenie travnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/236 8.10.2018 Za obecný časopis JADRO 47560479  261,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/239 8.10.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/233 5.10.2018 Za telefón 9/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/234 5.10.2018 Za montáž plomby v MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 5.10.2018 Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/231 4.10.2018 Za drobný materiál na cintorín ku kríźu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  572,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/232 4.10.2018 Za vývoz TKO 9/2018 EKOS spol. s r. o. 36168475  288,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/230 3.10.2018 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  68,60 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG