Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_12_15 7.1.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  24 996,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_12_31 31.12.2021 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2021 W-Control, s.r.o. 36804207  2 723,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_09 18.11.2021 ZoD a poskytovaní služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_18 18.11.2021 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_03 3.11.2021 Zmluva o prevode VT DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359   
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_27 2.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  4 908,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_28 28.10.2021 Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec... Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_22 23.10.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2021/291 19.10.2021 Za ubytovanie počas služob. cesty starostu Travel Wine Brno 63496593  179,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/292 19.10.2021 Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/289 18.10.2021 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/290 18.10.2021 za servis plynového kotla Materská škola SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/284 15.10.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  148,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/285 15.10.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  229,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/286 15.10.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  334,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/287 15.10.2021 Za PD cyklochodník most č. 5 Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/288 15.10.2021 Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 Ing. Pavol Jurčo 32856075  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/57 13.10.2021 Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty Travel Wine Brno 63496593  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/283 13.10.2021 Za telefon 9/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_04 12.10.2021 MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
Nadácia PSK pre podporu rodiny 52283208  0,00  
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • maps.cleerio.sk/cerveny-klastor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se