Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_28 30.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  25 607,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_09 22.10.2020 ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  16 992,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_08 15.10.2020 Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_14 14.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Spišský dejepisný spolok 31967230  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_13 13.10.2020 Dodatok č.1 k zoD Benet Sport, s.r.o. 50988662   
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_23 12.10.2020 Zmluva o fin. dare Petrík Pavel, Ing. 330687747  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_12 12.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce HS PIENAPu 42028850  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_14 9.10.2020 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE Krempaský Richard 56  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_29 5.10.2020 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 748,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_08_27 2.10.2020 zoD - detské ihrisko Benet Sport, s.r.o. 50988662  8 963,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_01 2.10.2020 Zmluva o finančnom dare Pltníctvo Pieniny, s.r.o. 46727531  312,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_08_11 11.8.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  665,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/152 13.7.2020 Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  96,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/153 13.7.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  592,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/154 13.7.2020 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  191,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/155 13.7.2020 Za telefón 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/156 13.7.2020 Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  13,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/148 8.7.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/149 8.7.2020 Za vývoz TKO 6/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  317,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/150 8.7.2020 Za servis svietidiel ver.osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  151,90 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se