Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_12_06 7.12.2022 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_11_10 23.11.2022 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_11_14 22.11.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Y949 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská 2022_10_26 31.10.2022 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  389 833,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2_z_2022_10_20 21.10.2022 Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... CEDIS, s.r.o. 50607383  684 820,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1_z_2022_10_05 10.10.2022 Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... CEDIS, s.r.o. 50607383  684 820,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_09_21 27.9.2022 Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/236 8.9.2022 Za telefón 8/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 8.9.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/238 8.9.2022 za vývoz TKO 8/2022 EKOS spol. s r. o. 36168475  369,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/239 8.9.2022 Za metriál- cement Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  20,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/234 5.9.2022 prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 W-Control, s.r.o. 36804207  680,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/235 5.9.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/233 31.8.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  59,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/231 30.8.2022 Za nájomné r.2022 SVP š.p. 36022047000  8,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/232 30.8.2022 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/230 26.8.2022 Za overenie meradla na ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  1 333,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/229 25.8.2022 Za servis bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  786,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/226 23.8.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  214,61 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies