Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Pozvánka OZ 23.06.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 23.06.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 14.06.2022
Záverečný účet obce za rok 2021 10.06.2022
VZN č.2/2022 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariad. v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červený Kláštor 07.06.2022
Oznámenie o výberovom konaní 05.06.2022
VZN č.1/2009 - PRÍLOHA č.1/2022_upr 27.04.2022
HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU pre rok 2022 30.03.2022
Plánovaný orez okolo elektrického vedenia podľa zákona č. 251/2012 28.03.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 24.03.2022
Usmernenie OÚ Kežmarok vo veci vydávania Ag samotestov 07.03.2022
Údaje o komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za rok 2021 22.02.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Červený Kláštor za rok 2021 22.02.2022
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2022 15.12.2021
Núdzový stav 25.11.2021
Usmernenie k vstupu do priestorov úradu 22.11.2021
COVID-automat sa sprísni pre nezaočkovaných 19.11.2021
Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu 13.10.2021
Oznámenie o začatí jesennej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote 13.10.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 10.09.2021
Zaočkovanosť v mestách/obciach SR 30.08.2021
Hlásenie z priehrady Niedzica 30.08.2021
OR HaZZ v Kežmarku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 21.06.2021
Aktualizované usmernenia a verejné vyhlášky - koronavírus 18.06.2021
Ochrana lesov pred požiarmi 14.05.2021
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2020 25.02.2021
Sčítanie obyvateľov 2021 02.02.2021
Upozornenie pre daňovníkov dane z nehnuteľností 05.01.2021
Verejná vyhláška 09.12.2020
OZNAM 16.11.2020
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • maps.cleerio.sk/cerveny-klastor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies