Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 15.01.2022
NÁVRH Zmluvy o financovani SZUŠ Rosnička 15.01.2022
VZN č.1/2022 určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a šk. zariadení zriadených na území obce Č. Kláštor 11.01.2022
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2022 15.12.2021
Núdzový stav 25.11.2021
Usmernenie k vstupu do priestorov úradu 22.11.2021
COVID-automat sa sprísni pre nezaočkovaných 19.11.2021
Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu 13.10.2021
Oznámenie o začatí jesennej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote 13.10.2021
Zaočkovanosť v mestách/obciach SR 30.08.2021
OR HaZZ v Kežmarku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 21.06.2021
Aktualizované usmernenia a verejné vyhlášky - koronavírus 18.06.2021
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov 17.05.2021
Ochrana lesov pred požiarmi 14.05.2021
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2020 25.02.2021
Sčítanie obyvateľov 2021 02.02.2021
Upozornenie pre daňovníkov dane z nehnuteľností 05.01.2021
Verejná vyhláška 09.12.2020
OZNAM 16.11.2020
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici, na území obce Červený Kláštor 20.10.2020
Oznam Úradu práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok 16.10.2020
Povinnosti registrácie chovov ošípaných 12.10.2020
Odstávka dodávky el. energie 05.10.2020
Orálna vakcinácia líšok - oznam 21.09.2020
Pozemkové úpravy v k.ú. Haligovce 14.09.2020
Dodržiavajte zásadu ROR ( rúško – odstup – ruky ) 12.08.2020
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Červený Kláštor 06.08.2020
Zmena stránkových hodín na úrade práce 31.03.2020
Rozhodnutie ministra školstva SR 30.03.2020
Oznámenie ÚPSVaR Kežmarok 16.03.2020
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • maps.cleerio.sk/cerveny-klastor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se