Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.11.2023
UPOZORNENIE - Prevencia voči požiarom 15.10.2023
VZN č. číslo 3/2023 ktorým sa mení VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Červený Kláštor 11.10.2023
Výsledky volieb do NR SR v obci Červený Kláštor 01.10.2023
Klientské centrum Sp. Stará Ves 12.09.2023
Informácia k novému vzoru priznania k miestnym daniam platného od 1. septembra 2023 28.08.2023
Hlásenie z priehrady Niedzica 08.08.2023
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2023 03.03.2023
Výkaz o komunálnom odpade za rok. 2022 24.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Červený Kláštor za r.2022 21.02.2023
VV - Upozornenie na dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytnutia údajov z evidencie pozemkov v zmysle Zákona č.504/2003 Z.z. 11.01.2023
Verejná vyhláška - výrub, orez stromov 18.11.2022
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Ćervený Kláštor 30.10.2022
Oznam VSD 18.10.2022
POZOR. Zmena obecnej mejlovej adresy 02.10.2022
Otváracie hodiny Sl. pošty v Červenom Kláštore 23.08.2022
VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 21.07.2022
I N F O R M Á C I A o zapisovateľovi miestnej volebnej komisie pre komunálne voľby 20.07.2022
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 19.07.2022
ZV E R E J N E N I E počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 11.07.2022
I N F O R M Á C I A o zverejnení mejlovej adresy pre komunálne voľby 11.07.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebných obvodov ,rozsahu funkcie starostu pre komunálne voľby. 11.07.2022
Plánovaný orez okolo elektrického vedenia podľa zákona č. 251/2012 28.03.2022
Údaje o komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za rok 2021 22.02.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Červený Kláštor za rok 2021 22.02.2022
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2022 15.12.2021
Núdzový stav 25.11.2021
Usmernenie k vstupu do priestorov úradu 22.11.2021
COVID-automat sa sprísni pre nezaočkovaných 19.11.2021
Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu 13.10.2021
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies