Úradná tabuľa

Názov Dátum
Plán práce HK obce Červený Kláštor na 2.polrok 2021 11.06.2021
VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Červený Kláštor - NÁVRH 04.06.2021
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov 17.05.2021
Ochrana lesov pred požiarmi 14.05.2021
Hlásenie z priehrady Niedzica 11.05.2021
Aktualizované usmernenia a verejné vyhlášky - koronavírus 20.04.2021
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2020 25.02.2021
Sčítanie obyvateľov 2021 02.02.2021
Upozornenie pre daňovníkov dane z nehnuteľností 05.01.2021
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2021 28.12.2020
Verejná vyhláška 09.12.2020
OZNAM 16.11.2020
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici, na území obce Červený Kláštor 20.10.2020
Oznam Úradu práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok 16.10.2020
Povinnosti registrácie chovov ošípaných 12.10.2020
Odstávka dodávky el. energie 05.10.2020
Orálna vakcinácia líšok - oznam 21.09.2020
Pozemkové úpravy v k.ú. Haligovce 14.09.2020
Dodržiavajte zásadu ROR ( rúško – odstup – ruky ) 12.08.2020
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Červený Kláštor 06.08.2020
Zmena stránkových hodín na úrade práce 31.03.2020
Rozhodnutie ministra školstva SR 30.03.2020
Oznámenie ÚPSVaR Kežmarok 16.03.2020
*** UPOZORNENIE *** 16.03.2020
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 15.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 15.03.2020
Informácie k problematike Koronavírusu (COVID-19) 06.03.2020
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2019 26.02.2020
OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LECHNICA - NÁVRH 07.02.2020
OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LECHNICA - NÁVRH RIEŠENIA" A "SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU" 07.02.2020
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se