Ochrana pred povodňami

                                                                                                                                                             OBVODNÝ ÚRAD KEŽMAROK

ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIADr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok_____________________________________________________________________ V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. p)  a § 15a  zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov Vám dávame na vedomie, že sme spracovali informáciu pre obyvateľstvo a verejnosť, ktorá vychádza z analýzy územia o možných zdrojoch a rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach a je zverejnená na internetovej stránke Obvodného úradu Kežmarok - http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_kezmarok/coakr/InfoPreVerejnost2011.pdf
 • Kamenárstvo Galica
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies