Ochrana pred povodňami

                                                                                                                                                             OBVODNÝ ÚRAD KEŽMAROK

ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIADr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok_____________________________________________________________________ V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. p)  a § 15a  zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov Vám dávame na vedomie, že sme spracovali informáciu pre obyvateľstvo a verejnosť, ktorá vychádza z analýzy územia o možných zdrojoch a rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach a je zverejnená na internetovej stránke Obvodného úradu Kežmarok - http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_kezmarok/coakr/InfoPreVerejnost2011.pdf
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se