Symboly obce

Erb Obce

Erb obce

Erb obce

V červenom štite strieborný mních opásaný zlatým povrazovým cingulom držiaci v pravici zlatý zvonec, okolo neho strieborný portál hore so zlatým štítom so strieborným krížom sv. Antona.

K stiahnutiu

Vlajka Červeného Kláštora

Vlajka obce

Vlajka obce

Vlajka obce Červený Kláštor pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/6) , žltej (2/6), bielej (2/6) a červenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať Červeného Kláštora:

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČERVENÝ KLÁŠTOR. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Zástava Červeného Kláštora:

Má obdobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se