Atrakcie v obci a okolí

Charakteristika obce:

Letecká snímka obce Červený Kláštor

Letecká snímka obce Červený Kláštor

Obec Červený Kláštor sa nachádza sa na brehu hraničnej rieky Dunajec. Jej história sa spája najmä s národnou kultúrnou pamiatkou - Kartuziánsko-Kamalduským kláštorom zo 14. storočia, zasadeným do nádhernej pieninskej scenérie pod pohorím Tri Koruny. Kláštor preslávil najmä mních Cyprián pestovaním liečivých bylín a zostavením rozsiahleho herbára, ktorý je spolu s barokovými plastikami z neďalekého kostola vystavený v rámci expozície Kláštorného múzea v objekte kláštora. V časti obce Červený Kláštor – kúpele sa nachádzajú prvé po druhej svetovej vojne  na Slovensku obnovené KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR SMERDŽONKA, zamerané na ozdravovanie kožných chorôb, ale aj chorôb pohybového aparátu, neurologických chorôb. Na častí katastrálneho územia obce Červený Kláštor sa nachádza prvý medzinárodný park v Európe – Pieninský národný park. Obec je známa splavom drevenými plťami Prielomom Dunajca a je vyhľadávanou destináciou milovníkov vodných športov, pešej a cyklistickej turistiky . V poslednej dobe sa obec stala obľúbeným miestom pre rekreačnú lyžiarsku klientelu.

VIAC: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_Kl%C3%A1%C5%A1tor

Splav drevenými plťami:

Splav drevenými plťami Prielomom Dunajca v Pieninach

Splav drevenými plťami Prielomom Dunajca v Pieninach

Jedinečná atrakcia v Európe - splav Dunajca na drevených pltiach v nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku. Trasa v dĺžke 9 km vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica. Splav trvá 70-90 minút. Pltnícka sezóna sa začína 15. apríla a končí 31. októbra, denne od 8,00 do 18,00 hod. 

 

 

 

 

 

VIAC: http://www.1-pltnicka.sk/          http://www.plte-dunajec.sk/          http://www.hubcej-plte.sk/          http://www.pltnictvo.eu/          http://www.pltnici.sk/          http://www.goralskydvor.sk/plte/          http://www.pieniny.sk/ciele/dunajec/dunajec.html

 

Splav raftami:

Rafting na Dunajci

Rafting na Dunajci

Rieka Dunajec má obtiažnosť WW I-II a preto je vhodná na splavovanie aj pre začínajúcich vodákov, resp. pre je predurčená na rodinné splavovanie z Červeného Kláštora do Lesnice , prielomom Dunajca v dľžke 9km.

Pieninský národný park (PIENAP):

Pohľad na Prielom Dunajca z Troch korún

Pohľad na Prielom Dunajca z Troch korún

Pieninský národný park vznikol nariadením č. 5. Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 16.1.1967 o zriadení Pieninského národného parku. Národný park je známy pod menom „Pieniny“.Pieniny aj napriek svojim malým rozmerom patria k najkrajším a najcennejším prírodným územiam v severovýchodnej Európe. Predstavujú najcharakteristickejšiu časť bradlového pásma s dĺžkou 35 km a šírkou do 6 km. Rieka Dunajec vyhĺbila do vápenca unikátny kaňon s dĺžkou presahujúcou 8 km, ktorého bralá sa dvíhajú do výšky 100 - 300 metrov nad hladinu rieky. V súčasnosti má územie PIENAP-u 3 750 ha a jeho ochranné pásmo 22 444 ha.Územie Pienin bolo na základe prírodných hodnôt a stavu biotopov rozdelené v roku 2004 na zóny A, B, C, D a tým sa na jeho území zrušili maloplošné chránené územia, ktoré sa stali  súčasťou  zón „A“ a „B“. Pieniny sú charakteristické jedinečným prírodným bohatstvom, najmä prielomom Dunajca s hlbokým kaňonom, penivými perejami, skalnými útvarmi Troch korún, Sokolice a Haligovských skál, s tajomnými jaskyňami a prameňmi minerálnych vôd. Najreprezentatívnejším vrchom Pienin sú Tri koruny s najvyššou vežou s názvom Okrúhla (Okraglica) s výškou 982 m.n.m.. Na vrchole sa nachádza vyhliadková terasa.  Prírodné pomery ktoré podmienili existenciu pestrej kveteny a živočíšnych druhov, spolu so starobylými stromami a ľudskou rukou modelovanou krajinou oddávna lákajú pozornosť prírodovedcov. Ojedinelý reliktný výskyt v území majú borievka netatova (Juniperus sabina) a subendemit chryzantéma pieninská (Dendranthema zawadskii), ktoré sa zo Západných Karpát vyskytujú iba v Pieninách. Dokladom vývoja pieninskej prírody je prítomnosť živočíšnych reliktov ako pôtik kapcavý (Aegolius funereus), piskor vrchovský (Sorex alpinus) a jasoň červenooký (Parnasusius apollo).Začiatky spoznávania flóry Pienin spadajú do obdobia pôsobenia frátra Cypriána, lekára kamaldulských rehoľníkov, prvého známeho bádateľa a znalca pieninskej prírody a autora herbára. Herbár z roku 1764 obsahuje 97 listov s 265 rastlinami a 36 listov textov o ich liečivých účinkoch. Táto zbierka sa považuje za najstarší herbár z územia Slovenska. Turistika na Pieninách sa začala rozvíjať od prvej polovice 19. storočia spolu s rozvojom dvoch kúpeľných miest Szczawnica a Smerdžonka, ktoré boli  prepojené tzv. Pieninskou cestou vedúcou po pravom brehu Dunajca. Turistickou atrakciou sa stali plavby na pltiach cez Prielom Dunajca už v roku 1840.

VIAC: http://www.pienap.sk/http://www.pieninyportal.com/index.php/sk/protected-areas-zones.page

Národná kultúrna pamiatka – Kláštor kartuziánov a Kláštorné múzeum:

Národná kultúrna pamiatka - Kláštor kartuziánov

Národná kultúrna pamiatka - Kláštor kartuziánov

Areál kláštora kartuziánov, neskôr kamaldulov je situovaný  východne od obce Červený Kláštor,. Nachádza sa pri vtoku potoka Lipník do Dunajca vedľa cesty II/543. V blízkosti Lechnice, v doline sv. Antona vznikol 1319 v poradí druhý kláštor pustovníckej rehole kartuziánov (prvý postavili 1299 nad Letanovcami na Skale útočišťa). Areál kláštora predstavuje ustálený pôdorysný aj urbanistický typ podľa kartuziánskych vzorov. Ústrednou stavbou je gotický kostol pozdĺžneho pôdorysu s rovným uzáverom, so zachovanými architektonickými detailmi (okná s individuálne riešenými kružbami, portály, organová empora, klenby) Ku kostolu zo severnej strany prilieha kláštor. Z pôvodného stredovekého objektu sa zachovala časť južná, západné krídlo a o niečo mladšie východné krídlo s refektárom. Na nádvorí stálo desať pustovní - samostatných prízemných domčekov so záhradami. Oproti kostolu stál domček priora (predstaveného kláštora) s vežou. Vnútorný dvor bol opevnený kamenným múrom, ku ktorému pristavali mlyn a samostatnú obytnú budovu v nej ubytovávali pocestných a liečili chorých. Severne od kláštora bol hospodársky dvor, prístupný podjazdom, s klenutou gotickou klenbou. Na niektorých objektoch sú pôvodné gotické terakotové červené ostenia okien (mlyn, obytné budovy).V súčasnosti sa v priestoroch objektu kláštora  nachádza Kláštorné múzeum.Múzeum Červený Kláštor  zriadil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 4 ods. 1 písm. a) Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách...  v zmysle Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 1859/2010-10/9033 zo dňa 23. júna 2010

VIAC:http://www.muzeumcervenyklastor.sk/

Kúpele Smerdžoka:

Kúpele Smerdžonka Červený Kláštor - Dom zdravia

Kúpele Smerdžonka Červený Kláštor - Dom zdravia

V časti obce Červený Kláštor – kúpele sa nachádzajú prvé po druhej svetovej vojne  na Slovensku obnovené KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR SMERDŽONKA, zamerané na ozdravovanie kožných chorôb, ale aj chorôb pohybového aparátu, neurologických chorôb.Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka sa špecializujú predovšetkým na ozdravovanie kožných ochorení, pri čom využívajú jedinečnú prírodnú liečivú minerálnu vodu, nazývanú ľudovo aj ,,Smerdžonka“, podľa jej špecifického zápachu po sírovodíku. Ide o studenú, slabo alkalickú, hypotonickú, stredne mineralizovanú liečivú vodu, s obsahom minerálnych látok a solí, najmä Na, Mg, Ca a obsahom sulfánu 11 mg/l. Celková mineralizácia vody je 1109 mg/l.V roku 2010 bol minerálny liečivý prameň vyhlásený za prírodný liečivý zdroj, čo naštartovalo výstavbu nového kúpeľného zariadenia – ,,Domu zdravia“ a znovuobnovenie kúpeľnej tradície v Červenom Kláštore.

 
          http://www.kupeleck.sk/

Športovo – rekreačný rybník:

Športovo - rekreačný rybník

Športovo - rekreačný rybník

Rozprestiera sa na začiatku obce Červený Kláštor na pravej strane št. cesty II/543 v smer od Spišskej Starej Vsi do Haligoviec na ploche 3ha a 2302m2. Ponúka športový rybolov pstruhovitých rýb a kaprov.

Lávka cez rieku Dunajec:

Lávka cez rieku Dunajec

Lávka cez rieku Dunajec

Umožňuje prechod peší a cyklistom na poľskú časť Pieninského národného parku. Slávnostne otvorená 12.8.2006. Najdlhší most v Európe, typu závesného mosta z lepeného dreva.

NIEKTORÉ TECHNICKÉ PARAMETRE LÁVKY:
Hlavný projektant: prof. Ján Biliszczuk, Wroclaw
Výška jednostranného oceľového stožiara: 28 m
Šírka mostovky               : 2,5 m
Dĺžka lávky (s rampami) : 149,95m
Rozpätie klenby: lt= 10,50m + 10,50m + 90,00m

Zamagurské folklórne slávnosti:

ZFS

ZFS

Zamagurské folklórne slávnosti sú prehliadkou ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v čarovnej prírode Pienin na severe Slovenska. Festival sa koná každoročne už od roku 1976 v prírodnom amfiteátri na brehu rieky Dunajec v obci Červený Kláštor a meste Spišská Stará Ves a to pravidelne v tretí júnový týždeň.V súčasnej dobe patria Zamagurské folklórne slávnosti medzi najvýznamnejšie podujatia pod Tatrami a medzi klenoty tradičnej kultúry Slovenska. Zamagurské folklórne slávnosti prispievajú k posilneniu dlhodobej slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce pri zachovávaní kultúrnych, historicko-umeleckých a remeselných tradícií v Euroregióne Tatry a zvýšenie atraktívnosti tohto regiónu pre cestovný ruch. 

Lyžiarské bežecké trate v PIENINÁCH:

Lyžiarské bežecké trasy v Pieninách

Lyžiarské bežecké trasy v Pieninách

Bežecké trate zahŕňajú približne takmer 35 km dlhých uprave­ných tratí po Pieninskom národnom parku. Umožňujú vy­chutnať si prírodnú zimnú scenériu národného parku, ktorá očarí aj tých najnáročnejších.

 

Cyklotrasy a turistické trasy:

Podmienky pre pestovanie cykloturistiky na území Pienin sú dobré, čomu zodpovedá aj hustá sieť cykloturistických trás. Cyklotrasy sa v niektorých úsekoch prekrývajú s pešími turistickými chodníkmi.

Cyklotrasy na území Pieninského národného parku sú pre:

 • jednostopé bicykle a kolobežky na mechanický pohon a invalidné vozíky
  • červená značka - štátna hranica prístavisko pltí Lesnica - Lesnica - Lesnické sedlo - Veľký Lipník - Haligovce - Červený Kláštor. Trasa vedie po turistikom chodníku po obec Lesnicu a ďalej štátnou cestou.
  • žltá značka - Červený Kláštor - Cerla - Targov - Lesnica požiarna zbrojnica Trasa vedie po časti turistického chodníka,
  • zelená značka - Červený Kláštor - Huta - sútok Lesnického potoka s Dunajcom Trasa vedie po časti turistického chodníka,
 • dvojstopé vozidlá na mechanický pohon
  • červená značka - štátna hranica prístavisko pltí Lesnica - Lesnica - Lesnické sedlo - Veľký Lipník - Haligovce - Červený Kláštor.

 

 

Ochranné pásmo

 

Cyklotrasy na území ochranného pásma národného:

 • červená značka
  • Červený Kláštor - Spišská Stará Ves - Reľov - Magurské sedlo po štátnej ceste
 • modrá značka
  • Veľký Lipník - dolina potoka Šoltýsa - hrebeň Spišskej Magury po lesnej ceste
  • Sedlo Príslop - Magurské sedlo - Toporecké sedlo lesnými cestami po hrebeni Spišskej Magury
 • zelená značka
  • Haligovce - Veľká Lesná - Toporecké sedlo po štátnej ceste
  • Spišské Hanušovce - Veľká Franková - Osturňa po štátnej ceste - sedlo Príslop po lesnej ceste
 • žltá značka
  • Spišská Stará Ves - hraničný priechod Lysá nad Dunajcom po štátnej ceste Spišské
  • Hanušovce - Veľká Franková - Osturňa po štátnej ceste - sedlo Príslop po lesnej ceste
  • Hraničný priechod Kacvin/Veľká Franková - Veľká Franková po poľnej ceste - Malá Franková po štátnej ceste - sedlo nad Bachledovou dolinou po lesnej ceste
  • Keheľ - Jezersko po štátnej ceste

  •  
 •   Pieninská cesta  Prielomom rieky Dunajec k poľskému susedovi – nenáročná cyklotúra prekrásnou scenériou prielomu rieky Dunajec začína pri Národnej kultúrnej pamiatke múzeu Červený Kláštor je ako stvorená pre rodiny s deťmi. Prvou atrakciou po trase je Jánošíkov skok, kde si môžete na skalách oddýchnuť a pozorovať plte na Dunajci . Cesta prielomom sa šesťkrát zatočí pričom sleduje tvar meandrov zakliesnených medzi strmé skalnaté svahy. V oblúku tretieho meandra môžeme obdivovať legendami ovenčené skalné veže Sedem mníchov vysoké takmer 70 m. Onedlho dorazíme k lokalite Poľana a poslednému meandru Dunajca pred vyústením Lesnického potoka. Dominuje mu vysoké štíhle bralo Sokolica (747 m) na poľskej strane. Pri Lesnickom potoku pokračujeme doľava po asfaltovej a neskôr ceste zo zámkovej dlažby vstupujeme do poľských klimatických kúpeľov Szczawnica, kde máme možnosť kultúrneho i športového vyžitia.  Dĺžka túry: 10.5 km (Červený Kláštor - Lesnica- Szczawnica)Prevýšenie (tam/späť): 132/117Náročnosť: ľahká trasa vhodná pre rodiny s deťmi  Kráľovská cesta  Cesta vhodná pre náročnejších cyklistov, ktorí radi prekonávajú aj nejaké tie výškové metre. Trasa začína v poľskom kúpeľnom mestečku Szcawnica a vedie okolo Chaty Pieniny a obce Lesnica na stúpanie smerom na Lesnické sedlo. Z Lesníckeho sedla sa spúšťame serpentínami do Veľkého Lipníka, kde odbočujeme doprava a dostávame sa naspäť do Červeného Kláštora k múzeu, kde sa napájame na Pieninskú cestu popri rieke Dunajec. Dĺžka túry: 24,5 kmPrevýšenie (tam/späť): 523/609Náročnosť: pokročilí

 VIAC:http://www.pieninyportal.com/index.php/sk/tourism-yellow-route.page

K stiahnutiu

Autokempingy v obci:

Autokemping

Autokemping

 VIAC: http://www.campingdunajec.sk/

Čo vidieť, čo zažiť v blízkom okolí obce:

http://www.visitspis.sk/3-co_vidiet_a_zazit

http://www.tatryspispieniny.sk/

Ubytovanie a služby v obci

Tabuľa pri parkovisku Pod Hôrkou

K stiahnutiu

 • 4_new Súbor pdf - (709.07 kB)
 • 1.pdf Súbor pdf - (3 MB)
 • 2.pdf Súbor pdf - (2.39 MB)
 • 3.pdf Súbor pdf - (2.5 MB)
 • 5.pdf Súbor pdf - (2.99 MB)
 • 6.pdf Súbor pdf - (2.76 MB)
 • tsp_483_x_329.pdf Súbor pdf - (6.4 MB)

TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ

 www.tsp.org.pl/turisticky-sprievodca-po-zamaguri,118.html

SKI BACHLEDOVÁ

O stredisku
Horské stredisko Ski/Sun Bachledova sa rozprestiera na južnom a severnom svahu Spišskej Magury s nádhernou panorámou Belianskych Tatier v obci Ždiar. Návštevníkom ponúka širokú škálu aktivít počas zimnej i letnej sezóny.

Čo u nás zažijete

Letná prevádzka strediska Sun Bachledova ponúka množstvo aktivít pre celú rodinu.
BIKEPARK fungujúci už šiestu sezónu má 4 downhillové trasy rôznej náročnosti a tento rok sa rozšíri o športovú novinku pumptrack nachádzajúcu sa na vrchole, ten je zábavou pre všetky kategórie od detí na odrážadlách až po profíkov. (Pumptrack je druh dráhy pre bicykle, odrážadlá či skateboardy, ktorý využíva „pumpovanie" - pohyb hore dole ako zdroj hnacej sily miesto šliapania alebo odrážania sa.) Cyklistom je k dispozícii kompletné zázemie, dobre vybavená požičovňa i miesto na umývanie bicyklov. V okolí strediska je vyznačených viac ako 130 km horských cyklotrás a nájdete tu aj nenáročný cyklochodník vedúci až do Spišskej Belej.
Pýchou areálu je 14 m vysoká vyhliadková veža v sedle Spišskej Magury s krásnym výhľadom na panorámu Belianskych Tatier a Tri Koruny - Červený Kláštor.

Minulé leto vybudovalo stredisko zábavno-náučný chodník, na ktorom sa deti dozvedia o zvieratách žijúcich na tomto území a pritom hravou formou odpovedajú na otázky z herného plánu. Po ich úspešnom zodpovedaní si v infocentre strediska nájdu malú odmenu. Na dlhšej časti trasy vedúcej k Jezerskému jazeru je možné pozorovať vtáky, ktoré žijú v búdkach rozmiestnených v okolí chodníka. Na športových stanovištiach si turisti otestujú kondičku či rovnováhu. Ideálne miesto na piknik je priamo pri jazere alebo na hrebeni, kde chuť do jedla spríjemňuje horský vzduch a krásny výhľad.

V detskom areáli nachádzajúcom sa na pri vrcholovej stanici lanovky sa najmenší vyskáču na veľkých trampolínach a vyšantia na detskom ihrisku. Zábavnú jazdu zažijú na letnej tubingovej dráhe, kde sa vo veľkom kolese spustia dole horským tobogánom. Vietor vo vlasoch a stúpajúci adrenalín všetci pocítia na najdlhšie bobovej dráhe v Tatrách, kde sa pätnástimi zákrutami preženú rýchlosťou až 40 km/hodinu.

Novinkou tohtoročnej sezóny je 9 - jamkové disc golfové ihrisko na zjazdovke Bachledka. Pri hre disc golf ide o hod lietajúceho disku do špeciálneho koša z rôznych stanovíšť, na čo najmenej hodov. Pribudnú aj nové lesné hry pre deti a voľnočasové aktivity. Horské stredisko Bachledova sa môže pochváliť aj najvyššie položeným malým futbalovým ihriskom na Slovensku. Zakopať si do lopty v nadmorskej výške 1 104 metrov nad morom je výnimočný pocit.

Okolie Bachledovej doliny poskytuje tiež vynikajúce podmienky pre výlety, horské túry a cykloturistiku. V blízkosti sa nachádza lanové centrum i nádherná Belianska jaskyňa.

Prevádzková doba - leto 2015
Jún, september len počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 16.00.
Júl, august denne od 9.00 do 18.00.

Kontakt
Infocentrum Sun Bachledova
Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
Tel. +421 52 44 98 101
info@skibachledova.sk
www.sunbachledova.sk
www.facebook.com/skibachledova

 

Popis jednotlivých atrakcií - výletných cieľov (pre portály o výletoch, typoch na voľný čas atď. -uvádzať každý zvlášť)

Adrenalínová jazda na bobovej dráhe - Bachledova dolina, Ždiar
S vetrom vo vlasoch rýchlosťou až 40 km za hodinu prefrčíte najdlhšou bobovou dráhou v Tatrách. Pripravte sa na 1 200 metrov zábavy a adrenalínu, 15 zákrut a skvelý výhľad.
Bobová dráha sa nachádza na vrchole Spišskej Magury. Prístup k nej je možný lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou z Bachledovej, Ždiaru či Jezerska. Dráha je v prevádzke v júni a septembri počas víkendov od 9.00 do 16.00 a počas letných prázdnin - júl, august denne od 9.00 do 18.00. Dráha je z bezpečnostných dôvodov uzavretá v prípade dažďa.

Najkrajší výhľad na Belianske Tatry - vyhliadková veža v Bachledovej doline, Ždiar
Kto sa vyberie na výlet do Belianskych Tatier, môže si vychutnať nádherný výhľad na krajinu. Ak sa však chcete pokochať výhľadom na Belianky, mali by ste navštíviť vyhliadkovú vežu v Bachledovej doline. Nájdete ju v sedle Spišskej Magury, kde sa dostanete lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou z Bachledovej, Ždiaru či Jezerska. Z výšky 14 metrov poskytuje jedinečný výhľad na Belianske Tatry i pieninské Tri Koruny. Vyhliadková veža je voľne prístupná počas celého roka.

Za zábavou i poznaním po náučnom chodníku z Bachledovej k Jezerskému jazeru. Bachledová dolina, Ždiar - Jezerské jazero, Jezersko.
Detský náučný chodník na hrebeni Spišskej Magury vznikol v lete 2014 a každý rok je dopĺňaný o nové atrakcie. Má dve časti. Prvá meria 300 metrov a nachádza sa na nej osem stanovíšť venovaných živočíchom, ktoré na danom území žijú. Chodník je zostavený formou hry, takže deti počas cesty lúštia úlohy a odpovedajú na otázky z herného plánu, ktorý dostanú v infocentre. Po ich úspešnom zodpovedaní a vylúštení čaká v infocentre malá odmena pre každého hráča. Detský náučný chodník vedie od výstupu z lanovky k vyhliadkovej veži. Tam začína druhá časť trasy, ktorá meria 6 km a vedie k Jezerskému jazeru a späť. Na ceste nájdete miesta na precvičovanie rovnováhy či sily, lesné hry a stanovištia informujúce o vtákoch. V okolí chodníka sú rozmiestnené vtáčie búdky a kŕmidlá, takže pri troche šťastia môžete vtáctvo pozorovať z tesnej blízkosti. Ideálne miesto na desiatu či piknik je pri jazere, kde sa nachádza altánok a lavičky.
Chodník je voľne prístupný celoročne, nástup naň je z hrebeňa Spišskej Magury - Bachledovej doliny, kam sa dostane lanovkou z Bachledovej alebo pešo.

Detský areál v Bachledovej doline, Ždiar
Vyberte sa s deťmi na výlet do Bachledovej. V detskom areáli sú k zdarma k dispozícii veľké trampolíny, detské ihrisko a rôzne lesné hry. Areál sa nachádza na vrchole Spišskej Magury, kam sa dostanete lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou zo Ždiaru, z Bachledovej alebo Jezerska. V tesnej blízkosti areálu sa nachádza aj bobová dráha, letná tubingová dráha a detský náučný chodník vedúci k vyhliadkovej veži. Prístup zvládnete aj s malými deťmi a kočiarom. Areál je otvorený v mesiacoch jún a september počas víkendov od 9.00. do 16.00 a počas letných prázdni denne od 9.00 do 18.00.

Letná tubingová dráha v Bachledovej doline, Ždiar
Ak sa budete nachádzať v okolí Belianskych Tatier, nevynechajte návštevu letnej tubingovej dráhy v Bachledovej doline. Po lesnom tobogáne sa šmýkate vo veľkom kolese. Dráha je zábavou pre deti aj dospelých a bonusom je nádherný výhľad na štíty Belianskych Tatier. Atrakcia je súčasťou detského areálu na vrchole Spišskej Magury, kam Vás pohodlne vyvezie lanovka z Bachledovej doliny. Letný tubing je v prevádzke v mesiacoch jún a september počas víkendov od 9.00. do 16.00 a počas letných prázdnin denne od 9.00 do 18.00.

BIKEPARK v Bachledovej doline, Ždiar
Ak milujete bicyklovanie a už vás nudí šliapať po cestách, je čas vyskúšať downhill (zábavné a zároveň adrenalínové spúšťanie sa na bicykli dole kopcom cez rôznorodý terén a prekážky). V BIKEPARKU v Bachledovej doline vás čakajú 4 trasy rôznej náročnosti. Ako začiatočník začnite modrou, kde sa dole kopcom veziete klopenými zákrutami, vlnami a skúsiť môžete aj menší skok. Po nabratí skúseností vám adrenalín stúpne na červenej a čiernej trase, kde sú skoky vyššie a terén strmší.
BIKEPARK nie je len pre veľkých a skúsených jazdcov. Všetky zručnosti sa učia už deti na pumptreckovej dráhe, ktorá je tohtoročnou novinkou a zároveň prvým pumptrackom v Tatrách a okolí. Princíp pumptracku je v „pumpovaní" - pohybe hore - dole, ktorý je hnacou silou miesto šliapania do pedálov. Na dráhe sa zároveň cvičí prejazd vlnami a zákrutami, ktorý potom využijete na iných cyklotrasách. V parku je k dispozícii lanovka na vývoz hore, dobre vybavená požičovňa i miesto na umytie bicyklov.

Prvé disc golfové ihrisko v Tatrách je v Bachledovej doline, Ždiar
Na zjazdovke Bachledka vzniklo tohto roku nové 9-jamkové disc golfové ihrisko, ktoré ponúka zábavu pre všetky generácie. Všetky pomôcky aj s pravidlami hry si môžete požičať na mieste.
Na Slovensku patrí disc golf medzi nové športy, hoci hádzanie lietajúceho taniera poznáme už dlho. Na rozdiel od neho je disc golf podobný viac golfu, pričom cieľom hry je hodiť lietajúci disk do koša z označeného „odhodiska" na čo najmenej hodov. Po trafení koša sa hráči posúvajú k ďalšiemu stanovišťu - jamke, kde zase hádžu disk na inak umiestnený kôš. Ihrisko je bude prístupné od júna do jesene.

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Tabuľa pri lávke cez rieku Dunajec

Tabuľa pri lávke cez rieku Dunajec

Informačná tabuľa osadená pri lávke cez hraničnú rieku Dunajec

Orientačná tabuľa pri parkovisku Pod Hôrkou

Orientačná tabuľa pri parkovisku Pod Hôrkou

Orientačná tabuľa pri parkovisku Pod Hôrkou

K stiahnutiu

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies