Miestna samospráva

Volebné obdobie 2018 - 2022

 Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(SMER-SD) 

Ing. Alena Galicová, poslanec OZ, predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody, stavebného poriadku ,cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KDH)

Ing. Martin Glevaňák, poslanec OZ, zástupca starostu, predseda komisie komisie športu a mládeže  (NEKA)

Eva Lainczová,  poslanec OZ, predseda komisie školstva ,kultúry a sociálnych vecí,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (SMER-SD) 

 Bc.Ján Regec, poslanec OZ,predseda komisie  majetko – právnej ,podnikateľskej , finančnej a správy obecného majetku, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (NEKA)

 Ing. Andrea Kurňavová rod.Majerčáková, hlavný kontrolór obce

Volebné obdobie 2015 - 2018

Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(SMER-SD) 

Ing. Martin Glevaňák, poslanec OZ, zástupca starostu, predseda komisie  majetko – právnej ,podnikateľskej , finančnej a správy obecného majetku, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (NEKA)

 Ľuboš Kolodzej,  poslanec OZ, predseda komisie športu a mládeže (SNS)

 Eva Lainczová,  poslanec OZ, predseda komisie školstva ,kultúry a sociálnych vecí (SMER-SD)

 Ing. Štefan Danko, poslanec OZ, predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody a stavebného poriadku (SMER-SD)

 Drahomír Kuc,  poslanec OZ, predseda komisie  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (SMER-SD)

Ing. Andrea Kurňavová rod.Majerčáková, hlavný kontrolór obce (od 1.4.2015), Darina Rozmušová -do 31.3.2015

Volebné obdobie 2011 - 2014

Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(NEKA)  

Ing. Štefan Danko,poslanec OZ, zástupca starostu,predseda komisie cestovného ruchu , regionálneho rozvoja a životného prostredia (Strana zelených)

 Ing. Stanislav Galica, poslanec OZ, predseda komisie majetko – právnej, podnikateľskej a finančnej, predseda komisie na ochranu verejného záujmu  (SDKU-DS)

 Ľuboš Kolodzej, poslanec OZ,  predseda komisie športu a mládeže (NEKA)

 Peter Krempaský,poslanec OZ, predseda komisie verejného poriadku (SDKU-DS)

 Helena Regecová, poslanec OZ, predseda komisie školstva a kultúry (SMER-SD)

 Darina Rozmušová,  hlavný kontrolór obce

Volebné obdobie 2007 - 2010

Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(SMER-SD, SDKU-DS,KDH) 

 Ing. Stanislav Galica, poslanec OZ, predseda komisie CR, regionálneho rozvoja a životného prostredia

 Ján Glevaňák, poslanec OZ, zástupca starostu, predseda komisie športu

Ľuboš Kolodzej, poslanec OZ, predseda komisie verejného poriadku

Peter Krempaský, poslanec OZ, predseda komisie majetkoprávnej a podnikateľskej

Helena Regecová, poslanec OZ, predseda komisie kultúry, školstva a mládeže

Erika Krempaská,  hlavný kontrolór obce (zomr. 11.04.2010)

Volebné obdobie 2003 - 2006

Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(NEKA) 

Ing. Alena Galicová, poslanec OZ,predseda komisie CR,  životného prostredia a služieb

Ján Glevaňák, poslanec OZ,zástupca starostu, predseda komisie športu

 Peter Krempaský, poslanec OZ

 Ján Kušnirák, poslanec OZ,predseda komisie verejného poriadku

 Helena Regecová, poslanec OZ,predseda komisie školstva a kultúry

 Erika Krempaská,  hlavný kontrolór obce

Volebné obdobie 1999 - 2002

Ing. Štefan Džurný,starosta obce ,(NEKA)  

Ján Glevaňák, SDĽ,poslanec OZ, predseda komisie športovej

Helena Regecová, DÚ,poslanec OZ, predseda komisie kultúry a školstva 

Ing. Štefan Danko, NEKA,poslanec OZ, predseda komisie CR a služieb

Ing. Alena Galicová, DÚ, poslanec OZ, zástupca starostu

PhMr. Ľubomíra Kratková,  poslanec OZ

Ján Regec, NEKA,poslanec OZ

Helena Hutníkova, SNS,poslanec OZ

Alojz Penxa, SNS, poslanec OZ

Monika Švedová, NEKA,poslanec OZ, predseda poriadkovej komisie

Erika Krempaská,  hlavný kontrolór obce

Volebné obdobie 1995 - 1998

 Karol Rozmuš, starosta obce 

 Ján Glevaňák, poslanec OZ, predseda športovej komisie

 František Regec,poslanec OZ, zástupca starostu

Ján Regec,poslanec OZ, predseda komisie požiarnej a verejného poriadku

 Helena Hutníková,poslanec OZ, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku

 Jozef Laincz, poslanec OZ, 

 Mária Džurná, poslanec OZ, predseda komisie školstva a kultúry

 Peter Tuželák, poslanec OZ, 

 Ing. Ján Hubcej, poslanec OZ, predseda komisie obchodu a CR

Mária Kolodzejová, poslanec OZ, 

Volebné obdobie 1991 - 1994

Karol Rozmuš, starosta obce 

František Regec, poslanec OZ, 

Monika Penxová, poslanec OZ, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku

Peter Krempaský, poslanec OZ, 

Ing. Štefan Džurný, poslanec OZ, predseda komisie kultúry,športu, služieb a CR

Milan Regec, poslanec OZ, 

František Záleš, poslanec OZ, predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Ing. Štefan Danko, poslanec OZ, zástupca starostu

Helena Regecová, poslanec OZ, 

Ján Glevaňák, poslanec OZ, 

Ing. František Wéber, hlavný kontrolór obce

 KONTAKTY:

  

Titul

 

Meno

 

Priezvisko

 

Tel. číslo

 

E-mail

 

  Ing.

 

  Alena 

 

  Galicová

 

  0910900949

 

galicova.alena@gmail.com

 

  Ing.

 

  Martin

 

  Glevaňák

 

 0918371610

 

 martin.glevanak@centrum.sk

 

  

 

    Eva

 

   Lainczová

 

0944382286 

 

  

 

  

 

  Ján

 

 Regec

 

0948267570  

 

regec.jan@gmail.com

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  Ing.

 

  Andrea

 

  Kurňavová

 

  0907239877

kurnavova.andrea@gmail.com

 

  Ing.

 

  Štefan

 

  Džurný

 

  0905157615

stefan.dzurny@gmail.com

 

K stiahnutiu

Plánované zasadnutia OZ

K stiahnutiu

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies