Ochrana úrody pred požiarmi

Upozornenie HaZZ v Kežmarku

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku Vás chce upozorniť na skutočnosť, že aj tunajší obecný úrad má právo kontrolovať vlastníkov a užívateľov lesa.

Vyplýva mu to z povinností určené zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vašou povinnosťou je zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, za neplnenie môže nasledovať  sankčný postih.

Obecný úrad má ustanovené kontrolné skupiny, ktoré plnia povinnosti určené zákonom.

Zameranie kontrolných skupín k ochrane lesov pred požiarmi:

 • podľa vopred pripraveného zoznamu vlastníkov lesov a lesných pozemkov pripravujú prednostný výkon preventívnych prehliadok v oblastiach postihnutých kalamitou
 • pri kontrole sa zameriavajú  na uskladnenie haluziny, zbytkov po ťažbe a zbytkov kalamitného dreva ( min. vzdialenosti medzi kopami sú 100 m od objektov a 20 m od chodníkov a ciest ) u právnických ale j fyzických osôb
 • kontrolujú prejazdnosť  zvážnic a prístupových  ciest
 • upozorňujú fyzické osoby na zákaz spaľovania horľavých látok
 • ( kalamitné zvyšky) na miestach , kde by sa požiar mohol rozšíriť
 • upozorňujú právnické a fyzické osoby -  podnikateľov na zákaz spaľovania horľavých látok, povolenie môžu dostať len od OR HaZZ v Kežmarku za určenia podmienok spaľovania
 • v prípade zistenia závažných nedostatkov, tieto oznamujú na OR HaZZ v Kežmarku
 • porušenie právnych predpisov občanmi taktiež oznamujú na OR HaZZ v Kežmarku, ktoré vo veci patrične koná ( sankcie)
K stiahnutiu
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies