Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR-22VS-0801/0049/33 17.3.2011 Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233,594.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 17.3.2011 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233,594.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20110208 8.2.2011 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce ŠKVSaZ PČK 31995390  332.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011_04_19 19.4.2011 Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva Štátne lesy TANAPu 31966977  30.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20110414 20.4.2011 Zmluva o nájme reklamnej plochy CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár 45607371  66.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011_03_31 27.4.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  73.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5 / § 50j / 2011 25.3.2011 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  6,094.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § 10.5.2011 Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2011_01_01_W-Control 1.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 W-Control, s.r.o. 36804207  2,286.24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/028/10 28.6.2011 Zmluva o Dexia Komunál erofondy úvere (B) Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  87,055.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/028/10 Dodatok č.1 28.6.2011 Zmluva o úvere Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  51,919.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o stav. diele č.49/2009 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky ARPROG, a.s. 36168335  175,008.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2009- dodatok č.2 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci ARPROG, a.s. 36168335  175,008.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 21.10.2011 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233,594.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_02_21 21.2.2012 Kúpna zmluva EKOSPOL, s.r.o. 43984649  1,020.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva 23.2.2012 na parcely Ľuboš Kolodzej   94.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011_12_08 8.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce CYPRIAN, n.o. 37887831  120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_01_01 1.1.2012 Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 W-Control, s.r.o. 36804207  2,356.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_01_13_kataster_2012 27.2.2012 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra Katastrálny úrad v Prešove 37870173  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 18.04.2012 18.4.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK ŠKVSaZ PČK 31995390  200.00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies