Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_27 31.3.2014 Licenčná zmluva na autorizovaný prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_26 31.3.2014 Licenčná zmluva - Dodatok1, aktualizácia URBIS MADE spol s r.o. 36041688  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 27_03_2014 4.4.2014 Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  78,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD_2014_04_08 8.4.2014 ZoD rekonštrukcia KD SLORA exim, s.r.o. 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_04_11 12.4.2014 ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1 183,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_06 23.4.2014 Zmluva o účasti na projekte Metodicko - pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_05_02 6.5.2014 Zmluva o spoluorganizovani Podtatranské osvetové stredisko 377812201  1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_05_06 6.5.2014 Rámcová zmluva o kúpe ovocia GAS Fanília,s.r.o 31691552  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_07_04 4.7.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor 31995390  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_08_18 18.8.2014 Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok RWE Gas Slovensko 44291809   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD z 03.10.2014 3.10.2014 na výmenu strešnej krytiny DUDACH - Ľubomír Duda 34919180  9 689,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere 20140930 6.10.2014 Prima banka, univer. úver Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD_2014_10_14 14.10.2014 Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas M&B Sonic suono, s.r.o. 031 17 022   7 230,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_10_21 21.10.2014 Zmluva o poskytovani verejných služieb Telefónica Slovakia, s.r.o. 35 848 863  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_09_18 27.10.2014 Zmluva účasti na projekte - Dodatok 1 Metodicko - pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_10_24 27.10.2014 D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  5 829,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_11_25 25.11.2014 Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015 W-Control, s.r.o. 36804207  2 467,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_12_02 3.12.2014 Zmluva o dotácii Občianske združenie Rosnička 42087236  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_12_29 29.12.2014 Zmluva o pripojení do informačného systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359   
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_01_08 8.1.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,99 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies