Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_01_01 26.1.2015 Zmluva o čistení odpadových vod Pamiatkový úrad SR 31755194  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_02_03 9.2.2015 ZoD, zateplenie KD-2.etapa SLORA exim, s.r.o. 36498823  6 987,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1056808U02 25.2.2015 o poskytnutí podpory z Enviro fondu Environmentálny fond 30 796 491  15 726,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_07 7.4.2015 Zmluva o výpožičke Ján Kušnirák 490428  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_09 9.4.2015 ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_30 30.4.2015 Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete ARPROG, a.s. 36168335  52 631,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015-29 28.5.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  6 801,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_05_25 1.6.2015 Obchodno kúpna zmluva Nowak Józef 661223  803,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_05_26 17.6.2015 Výroba a dodávka drobnej architektúry Labant Vasil 35398825  2 380,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_06_17 17.6.2015 Nákup reziva Nowak Józef 661223  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108578 08U01 19.6.2015 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38-2015 26.6.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  1 541,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_06_15 7.7.2015 Zmluva o audite Ing. Bc.Vadinová Hedviga 31290205  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/POD-ZD2-59/15 14.7.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  3 594,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_07_15 22.7.2015 Obchodná kúpna zmluva Nowak Józef 661223  112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2015/OO 11.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_08_05 20.8.2015 Zmluva o spolupráci Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_08_21 26.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_22 24.9.2015 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce HS PIENAPu 42028850  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_ML 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme Miroslav Laincz 44168055  192,20 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies