Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_1PaTS 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  202,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_16 29.9.2015 Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený...
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 45733244  390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_11_1PaTs 29.9.2015 Zmluva o nájme 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  405,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_11 29.9.2015 Zmluva o nájme Miroslav Laincz 44168055  384,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_25 29.9.2015 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_20 6.10.2015 Zmluva o audite - Dodatok č.1 Ing. Bc.Vadinová Hedviga 31290205  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_06_01 1.6.2014 Zmluva o reklame - dodatok 1 DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  120,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015/§ 54 - ŠnZ 1.11.2015 Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28 20.11.2015 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce Spolok Slovákov v Poľsku 000804709  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_11_19 20.11.2015 ZoD -merače rýchlosti BELLIMPEX s.r.o. 36705390  5 796,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28_a 26.11.2015 Poistná zmluva pre skupinové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  51,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15840-57/2015-PP 5.12.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového...
Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_11_20 18.12.2015 ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB Geosense SK s.r.o. 46812342  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015/§54 – ŠnZ 18.12.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2960-2015 29.12.2015 Rámcová kúpna zmluva Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_04 11.1.2016 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 W-Control, s.r.o. 36804207  2 467,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_12_10 14.1.2016 Zmluva o pripojení k IS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_25 25.1.2016 Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania VOLUMA s.r.o. 45 288 976  1 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_25a 25.1.2016 Zmluva o nájme pozemkov Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves 31999221  12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_28 28.1.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies