Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_09_27 28.9.2017 Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  7 117,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_20x 23.10.2017 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2018 W-Control, s.r.o. 36804207  2 557,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_20 23.10.2017 Nájomná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  176,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_11_08 8.11.2016 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2017 W-Control, s.r.o. 36804207  2 557,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_13 24.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 42229910   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_05 5.11.2017 Zmluva o dielo MOON – reklamné štúdio 14375451  5 932,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_06_28 27.9.2017 Zmluva o nájme Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_01_03 25.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_12_04 15.12.2017 Dohoda o menších obecných službách Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_01_09 31.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce MO SRZ 37794841  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_11_24 25.11.2017 ZoD Modernizácia a rozšírenie detského ihriska MIPE Invest, s.r.o. 36837075  143 991,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_01_20 6.2.2018 Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_26 27.10.2017 Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  14 234,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_01_20x 7.2.2018 Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_02_06 7.2.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_06 6.4.2018 Zámenná zmluva Pienspol, s.r.o. 36483133  1 353,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_03_15 15.3.2018 Zmluva o nájme pozemku pod sirénou - Dodatok č.1 ZEW, a.s. 490785702  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_04_18 9.4.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_07 7.5.2018 Dodatok č.1 k zámennej zmluve Pienspol, s.r.o. 36483133  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01 7.5.2018 Zmluva o nájme Katarína Fábryová 50158392  900,00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies