Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o účinovaní 24.05.2012 24.5.2012 ...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 FLISOCEK, o.z. 42233046  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 01.06.2012 1.6.2012 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce Zamagurie, o.z. 42081866  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_03_19 19.3.2012 Zmluva na odpredaj pozemku MO SRZ 37794841  610,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_horka 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_nkp 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  18 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.3A-ZOD-007 0412 27.4.2012 Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  173 991,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1a 30.4.2012 Dodatok k ZoD - rekonštr. VO O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 15.02.2012 15.2.2012 o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu HS PIENAPu 42028850  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 z 31.05.2012 7.6.2012 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  165 291,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 12.06.2012 12.6.2012 Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi Spojená škola 42232228  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/005/12 23.7.2012 Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_22 23.4.2012 Zmluva o spoluorganizovaní 36.ZFS Podtatranské osvetové stredisko 377812201  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 457 /2012/OK 13.9.2012 Dotácia z rozpočtu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - licencia SAV 28.8.2012 povinné výtlačky Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied 167080  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2x 31.10.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vecnom bremene 13.11.2012 NN rozvody osvetlenia ihriska Pienspol Travel 5703317422  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_03_30 7.4.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 089,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno - predajná zmluva 9.1.2013 -predaj pozemku Ing. František Záleš 830104  705,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 - AD/310/10120I0 23.1.2013 Dodatok k zmluve o aktualizácii dát TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 - A/310/05 /2007 23.1.2013 Dodatok č.2- Zmluva o aktualizicii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies