Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_29 5.10.2020 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4,748.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015/§ 54 - ŠnZ 1.11.2015 Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4,623.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015/§54 – ŠnZ 18.12.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4,623.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_02_21 21.2.2024 Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností Džurný Karol 71  4,503.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/44 24.8.2021 Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4,454.03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/243 16.9.2021 Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4,454.03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2015/OO 11.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  4,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_27 27.2.2020 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. 44658591  4,240.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4,240.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/6 8.1.2018 Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... W-Control, s.r.o. 36804207  4,140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 20.2.2018 za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  4,140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 2.7.2018 Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4,044.23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/24 20.2.2018 Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4,044.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_07_07 18.7.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  4,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_02 12.7.2019 Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  3,937.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/39 26.10.2020 Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  3,870.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/286 13.11.2020 Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  3,870.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2013_236 15.7.2013 ZoD na rozšírenie kamerového systému Kamtel, s.r.o. 366660990  3,750.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/POD-ZD2-59/15 14.7.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  3,594.00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies