Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/253 23.10.2020 Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku STROMSERVIS s.r.o. 47504404  4 998,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_27 2.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  4 908,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/162 8.10.2012 za materiál k osvetleniu multif. ihriska O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  4 908,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/48 26.9.2012 Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  4 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_29 5.10.2020 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 748,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015/§ 54 - ŠnZ 1.11.2015 Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015/§54 – ŠnZ 18.12.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/44 24.8.2021 Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 454,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/243 16.9.2021 Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 454,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2015/OO 11.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_27 27.2.2020 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/6 8.1.2018 Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... W-Control, s.r.o. 36804207  4 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 20.2.2018 za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  4 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 2.7.2018 Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 044,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/24 20.2.2018 Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 044,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_07_07 18.7.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_02 12.7.2019 Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  3 937,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/39 26.10.2020 Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  3 870,78 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies