Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_12_21 21.12.2016 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  5 149,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/33 28.6.2022 Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... KAPSPORT s. r. o. 53606728  5 036,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/240 12.9.2022 Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami KAPSPORT s. r. o. 53606728  5 036,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/12 31.3.2020 Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... STROMSERVIS s.r.o. 47504404  4 998,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/253 23.10.2020 Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku STROMSERVIS s.r.o. 47504404  4 998,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_27 2.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  4 908,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/162 8.10.2012 za materiál k osvetleniu multif. ihriska O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  4 908,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/48 26.9.2012 Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  4 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_08_02 21.9.2022 Mandátna zmluva Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX 10770879  4 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_29 5.10.2020 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 748,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015/§ 54 - ŠnZ 1.11.2015 Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2015/§54 – ŠnZ 18.12.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  4 623,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/44 24.8.2021 Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 454,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/243 16.9.2021 Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 454,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2015/OO 11.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_27 27.2.2020 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/6 8.1.2018 Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... W-Control, s.r.o. 36804207  4 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 20.2.2018 za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  4 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 2.7.2018 Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4 044,23 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies