Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_30 30.4.2015 Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete ARPROG, a.s. 36168335  52,631.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/201 30.10.2015 Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky ARPROG, a.s. Poprad 36168335  52,631.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/028/10 Dodatok č.1 28.6.2011 Zmluva o úvere Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  51,919.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108578 08U01 19.6.2015 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  50,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49_2009_dod3 2.10.2012 Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 ARPROG, a.s. 36168335  48,666.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_10_17 27.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie Rosnička 42087236  41,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_30 1.4.2022 Zmluva o dielo Matoniak Lešek 40125751   40,647.21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_05_09 9.5.2022 Dodatok č.1 k ZoD Matoniak Lešek 40125751   37,270.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/121 10.7.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  34,431.24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/005/12 23.7.2012 Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_13 13.4.2023 Municipálny úver - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_22 22.11.2018 DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  28,415.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/355 22.12.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  26,728.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_28 30.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  25,607.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_08 9.12.2019 Kúpna zmluva AVsystems, s.r.o. 44155778  25,368.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/179 23.6.2023 Za exteriérový dotykový infokiosk AVsystems, s.r.o. 44155778  25,314.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_12_06 7.12.2022 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  25,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_05_09 12.5.2023 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  25,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_04_14 22.4.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BMK7 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  25,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_12_15 7.1.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  24,996.44 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies