Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 54/028/10 Dodatok č.1 28.6.2011 Zmluva o úvere Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  51 919,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108578 08U01 19.6.2015 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49_2009_dod3 2.10.2012 Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 ARPROG, a.s. 36168335  48 666,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_10_17 27.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie Rosnička 42087236  41 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_30 1.4.2022 Zmluva o dielo Matoniak Lešek 40125751   40 647,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_05_09 9.5.2022 Dodatok č.1 k ZoD Matoniak Lešek 40125751   37 270,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/121 10.7.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  34 431,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/005/12 23.7.2012 Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_22 22.11.2018 DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  28 415,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/355 22.12.2022 Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka CEDIS s.r.o. 50607383  26 728,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_28 30.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  25 607,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_08 9.12.2019 Kúpna zmluva AVsystems, s.r.o. 44155778  25 368,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_12_06 7.12.2022 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_12_15 7.1.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  24 996,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_07 7.10.2021 ZoD TIK Červený Kláštor AVsystems, s.r.o. 44155778  21 095,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere 20140930 6.10.2014 Prima banka, univer. úver Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/259 4.11.2020 Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  19 894,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_horka 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2x 31.10.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/186 14.7.2021 Za práce na stavbe Miestna komunikácia Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  18 467,72 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies