Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_28x 2.7.2022 ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor CEDIS, s.r.o. 50607383  689 776,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1_z_2022_10_05 10.10.2022 Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... CEDIS, s.r.o. 50607383  684 820,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2_z_2022_10_20 21.10.2022 Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... CEDIS, s.r.o. 50607383  684 820,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_28 29.6.2022 ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor CEDIS, s.r.o. 50607383  574 813,38 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_10_26 31.10.2022 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  389 833,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR-22VS-0801/0049/33 17.3.2011 Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233 594,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 17.3.2011 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233 594,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 21.10.2011 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  233 594,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o stav. diele č.49/2009 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky ARPROG, a.s. 36168335  175 008,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2009- dodatok č.2 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci ARPROG, a.s. 36168335  175 008,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.3A-ZOD-007 0412 27.4.2012 Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  173 991,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 z 31.05.2012 7.6.2012 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  165 291,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_11_24 25.11.2017 ZoD Modernizácia a rozšírenie detského ihriska MIPE Invest, s.r.o. 36837075  143 991,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/105 28.6.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  139 560,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_16 16.11.2018 ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť ARPROG, a.s. 36168335  129 939,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/79 19.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  129 939,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_12_07 11.12.2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 00151513  118 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/028/10 28.6.2011 Zmluva o Dexia Komunál erofondy úvere (B) Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  87 055,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_30 30.4.2015 Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete ARPROG, a.s. 36168335  52 631,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/201 30.10.2015 Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky ARPROG, a.s. Poprad 36168335  52 631,58 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies