Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_06_17 17.6.2015 Nákup reziva Nowak Józef 661223  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_07_15 22.7.2015 Obchodná kúpna zmluva Nowak Józef 661223  112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_08_05 20.8.2015 Zmluva o spolupráci Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_08_21 26.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_1PaTS 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  202,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_ML 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme Miroslav Laincz 44168055  192,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_07 7.9.2015 Zmluva o reklame - Dodatok 2 Glevaňák Ján 35534982  26,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_11 29.9.2015 Zmluva o nájme Miroslav Laincz 44168055  384,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_11_1PaTs 29.9.2015 Zmluva o nájme 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  405,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_16 29.9.2015 Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený...
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 45733244  390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_20 6.10.2015 Zmluva o audite - Dodatok č.1 Ing. Bc.Vadinová Hedviga 31290205  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_22 24.9.2015 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce HS PIENAPu 42028850  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_25 29.9.2015 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28 20.11.2015 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce Spolok Slovákov v Poľsku 000804709  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28_a 26.11.2015 Poistná zmluva pre skupinové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  51,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_11_19 20.11.2015 ZoD -merače rýchlosti BELLIMPEX s.r.o. 36705390  5 796,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_11_20 18.12.2015 ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB Geosense SK s.r.o. 46812342  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_12_10 14.1.2016 Zmluva o pripojení k IS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_04 11.1.2016 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 W-Control, s.r.o. 36804207  2 467,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_05 1.2.2016 Kúpna zmluva na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého MG PROJECT s.r.o. 46324038  3 000,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK