Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_04 11.1.2016 Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 W-Control, s.r.o. 36804207  2 467,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_05 1.2.2016 Kúpna zmluva na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého MG PROJECT s.r.o. 46324038  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_25 25.1.2016 Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania VOLUMA s.r.o. 45 288 976  1 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_25a 25.1.2016 Zmluva o nájme pozemkov Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves 31999221  12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_28 28.1.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_28a 28.1.2016 ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
Zdravotná posudková činnosť podľa § 49 zákona č. 448/2008...
Balážová Alžbeta , MUDr. 1938  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_02_10 11.2.2016 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
TJ Dunajec Spišská Stará Ves 31993966  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_01 1.3.2016 Dohoda o spolupráci Gminą Czorsztyn 7352851410  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_23 30.3.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 094,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_30 31.3.2016 ZoD na oplotenie Peter Kriššák 17115060  15 204,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_31 4.4.2016 ZoD na dodávku, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru. W-Control, s.r.o. 36804207  3 324,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_04_14 14.4.2016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár 45607371  66,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_04_19 20.4.2016 Zmluva o dielo miles projekt, s.r.o. 50123220  990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_04_28 5.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_01 3.5.2016 Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_01x 3.5.2016 Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku Petrík Pavel, Ing. 330687747  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_05 5.5.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_14 15.5.2016 Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 Peter Kriššák 17115060  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_06_09 9.6.2016 Obchodná kúpna zmluva Krišák Štefan 641011  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_06_15 15.6.2016 Dodatok č.1 miles projekt, s.r.o. 50123220  0,00  
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies