Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01z 1.5.2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 Helena Žilecká 610611  166,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_07 7.5.2018 Dodatok č.1 k zámennej zmluve Pienspol, s.r.o. 36483133  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_28 28.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_31 5.6.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o. 00687022  193,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_05 5.6.2018 ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_21 22.6.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_22 25.6.2018 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce TJ Dunajec Spišská Stará Ves 31993966  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_06_27 27.6.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) 44291809  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_07_11 25.7.2018 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce RAMAGU, o.z. 42232473  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_08_15 15.8.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_09_03 11.9.2018 Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín Čenščák Ondrej 33085871  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_09_03a 11.9.2018 Skupinové poistenie detí v MŚ Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  37,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_09_06 7.9.2018 Zmluva o dielo Glavačko,s.r.o. 50789848  13 522,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_09_11 17.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol s r.o. 36041688  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_10_17 14.11.2018 Dodatok k ZoD Glavačko,s.r.o. 50789848  13 651,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_06 9.11.2018 Zmluva o nájme pozemku Kuc Drahomír 633,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_12 28.11.2018 Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_16 16.11.2018 ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť ARPROG, a.s. 36168335  129 939,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_22 22.11.2018 DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  28 415,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_12_07 11.12.2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 00151513  118 100,00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies