Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_04_11 12.4.2014 ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1 183,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_05_02 6.5.2014 Zmluva o spoluorganizovani Podtatranské osvetové stredisko 377812201  1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_05_06 6.5.2014 Rámcová zmluva o kúpe ovocia GAS Fanília,s.r.o 31691552  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_06_01 1.6.2014 Zmluva o reklame - dodatok 1 DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  120,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_07_04 4.7.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor 31995390  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_08_18 18.8.2014 Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok RWE Gas Slovensko 44291809   
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_09_18 27.10.2014 Zmluva účasti na projekte - Dodatok 1 Metodicko - pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_10_21 21.10.2014 Zmluva o poskytovani verejných služieb Telefónica Slovakia, s.r.o. 35 848 863  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_10_24 27.10.2014 D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  5 829,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_11_25 25.11.2014 Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015 W-Control, s.r.o. 36804207  2 467,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_12_02 3.12.2014 Zmluva o dotácii Občianske združenie Rosnička 42087236  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_12_29 29.12.2014 Zmluva o pripojení do informačného systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45 736 359   
Detail Zmluva Dodávateľská 2015-29 28.5.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  6 801,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_01_01 26.1.2015 Zmluva o čistení odpadových vod Pamiatkový úrad SR 31755194  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_01_08 8.1.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_02_03 9.2.2015 ZoD, zateplenie KD-2.etapa SLORA exim, s.r.o. 36498823  6 987,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_03_30 7.4.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 089,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_07 7.4.2015 Zmluva o výpožičke Ján Kušnirák 490428  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_09 9.4.2015 ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154  1 188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_04_30 30.4.2015 Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete ARPROG, a.s. 36168335  52 631,58 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies