DokumentyDokumenty
Názov Dátum
VZN č.1/2009 - o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2023 úprava 12.07.2023
Záverečný účet obce Červený Kláštor za rok 2022 14.06.2023
Oznámenie funkcii - Džurný 2022 31.05.2023
VZN č.2/2023 o určení výšky fin. prostr. na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 15.04.2023 - 0 B
VZN č.1/2023 ktorým sa určuje výška príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Obce Červený Kláštor 15.04.2023
Uznesenia OZ 14.03.2023-2 zasadnutie (vol. obdobie 2022-26) 21.03.2023
Zápisnica OZ 14.03.2023 - 2 .zasadnutie (vol. obdobie 2022-26) 21.03.2023
Uznesenia OZ 14.12.2022 N 22.12.2022
Zápisnica OZ14.12.2022 (1-vol. obdobie 2022-26) 22.12.2022
VZN č.6/2022 o miestnych daniach 15.12.2022
VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za KO a DSO 15.12.2022
VZN č.4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a šk. zariad. zriadených na území obce Č.Kláštor 15.12.2022
VZN č.3/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariad. v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Č. Kláštor 15.12.2022
VZN č.1/2009 - o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2023 15.12.2022
Uznesenia OZ 28.11.2022 Ustanovujúce 06.12.2022
Zápisnica OZ 28.11.2022 Ustanovujúce 06.12.2022
Uznesenia OZ 31.08.2022 07.09.2022
Zápisnica OZ 31.08.2022 07.09.2022
Uznesenia OZ 30.06.2022 07.07.2022
Zápisnica OZ 30.06.2022 07.07.2022
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies