V Červenom Kláštore sme oslavovali MDŽ

 

Medzinárodný deň žien – Sviatok všetkých žien, mamičiek a babičiek na svete. Obecný úrad, spolu s kultúrnou komisiou v Červenom Kláštore sa preto rozhodli usporiadať pre všetky naše ženy od osemnásť do sto rokov. Posedenie s programom a občerstvením 8. marca 2019. Zúčastnili sa v hojnom počte, čo nás usporiadateľov naozaj veľmi, veľmi potešilo. Pripravený bol pre nich pekný kultúrny program. Najprv vystúpili detičky z Materskej školy Červený  Kláštor a svojimi roztomilými hláskami vyvolali úsmev, ba aj dojatie na tvárach prítomných žien. Po tomto vystúpení nás svojim umením potešili umelci zo Základnej umeleckej školy Rosničky. Zahrali, zaspievali a zatancovali, dá sa povedať na úrovni takmer profesionálnej. Odmena za to bol dlhotrvajúci potlesk. Po slávnostnom príhovore pán starosta obce – Ing. Štefan Džurný , zagratuloval každej zúčastnenej k sviatku a každej venoval malý spomienkový darček.  No a potom už nasledovala samotná oslava. Všetci si pochutnali na výbornom občerstvení. A na záver nedá mi nenapísať: Žena je krása, žena je matka, žena je láska, žena je kvet. Krajšieho od nej na svete niet.    

  Eva Lainczová


  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK