Upozornenie na zmenu sadzby dane z ubytovania od 01.07.2019

2014 - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014-18

 Dovoľujeme si  upozorniť daňovníkov dane z ubytovania ,že od 01.07.2019 v súlade s čl.5 odst. 4) VZN obce Červený Kláštor č.3/2018 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2019, začína platiť nová sadzba dane z ubytovania vo výške 0,70€/os/noc a pre kempingy 0,60€/os/noc. V prílohe zasielame výpis z cit. VZN, ktorý doporučujeme vyvesiť vo vašom ubytovacom zariadení.Celé znenie  VZN nájdete na webovej stránke: www.cervenyklastor.sk/item/vzn-c-3-2018-o-miestnych-daniach-0/ , kde nájdete aj editovateľné tlačivo štvrťročného hlásenia dane z ubytovania, ktoré je nutné zasielať správcovi miestnej dane – obci Červený Kláštor do 15. dňa po skončení predchádzajúceho štvrťroka a zároveň daň v tomto termíne uhradiť.

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se