*** UPOZORNENIE ***

2014 -  Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014-18

 Obec Červený Kláštor v zastúpení jej starostom Ing. Štefanom Džurným,  dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 týmto žiada:

  všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia – z akejkoľvek krajiny, aby svoj

    príchod nahlásili e-mailom na obecck@orangemail.sk, resp. oznámili túto

    informáciu na tel. čísla: 052/4181 291, ( prípadne na : 052/482 2436, 0908

    343 826,0905 157 615 )

    všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia

      Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu

      min.14 dní !

    pri  zistení porušenia nariadenia bude dotyčným osobám štátnymi orgánmi

      udelená  pokuta vo výške  1 695 €

 

 

          Ing. Štefan Džurný, v.r., starosta obce

 

K stiahnutiu

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se