*** UPOZORNENIE ***

2014 - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014-18

 Obec Červený Kláštor v zastúpení jej starostom Ing. Štefanom Džurným,  dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 týmto žiada:

  všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia – z akejkoľvek krajiny, aby svoj

    príchod nahlásili e-mailom na obecck@orangemail.sk, resp. oznámili túto

    informáciu na tel. čísla: 052/4181 291, ( prípadne na : 052/482 2436, 0908

    343 826,0905 157 615 )

    všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia

      Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu

      min.14 dní !

    pri  zistení porušenia nariadenia bude dotyčným osobám štátnymi orgánmi

      udelená  pokuta vo výške  1 695 €

 

 

          Ing. Štefan Džurný, v.r., starosta obce

 

K stiahnutiu

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se