Popoludnie s jubilantmi...

Ako ten čas rýchlo letí...

Naozaj čas letí veľmi rýchlo a každý rok sme o niečo starší. A preto tak ako každý rok, aj tento rok  Obecný úrad v Červenom Kláštore v spolupráci s kultúrnou komisiou zriadenou pri obecnom zastupiteľstve obce Červený Kláštor pripravil  pre tohtoročných jubilantov 26.októbra spoločenské posedenie. Deje sa to v októbri, lebo mesiac október je mesiac úcty k starším . Okrem tých skôr narodených,  prišli v hojnom počte aj naši ostatní spoluobčania, čo usporiadateľov naozaj úprimne potešilo. Ďakujeme.... O vstupný  kultúrny program sa postarali pani učiteľky s detičkami z materskej školy. Naši najmenší boli zlatí a aj touto cestou im ďakujeme, že potešili naše srdcia. Svojím vystúpením nás  prišli pozdraviť aj poslucháči Základnej umeleckej školy Rosnička. Zatancovali, zaspievali, zahrali,  ukázali, že to proste vedia a že deťúrence sú naozaj talentované. Ba aj páni pedagógovia - bratia Pompovci sa predviedli úplne virtuózne ako duo hraním na husle a klavír. V kultúrnom dome bola zároveň výstava maliarskych prác žiakov ZUŠ Rosnička, ktorá potešila oko i srdce. Poslucháči z Rosničky zároveň odovzdali našim jubilantom a ostatným spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili posedenia vlastnoručne vyrobené darčeky.  Po nádhernom programe aj pani Eva Lainczová oslovila prítomných svojim vystúpením. Pripomenula seniorom, že aj keď sú starší to nevadí..., treba ešte ďalšie roky v zdraví a šťastí prežiť.  Po jej príhovore, vystúpil aj p. starosta obce - Ing. Štefan Džurný a  pozdravil jubilantov svojim príhovorom. Odovzdal im pamätné plakety a jubilanti  sa podpísali do Pamätnej knihy obce.  Po slávnostnom akte nasledoval prípitok a prítomní si posedeli pri občerstvení, príjemnej hudbe a voľnej zábave.

      Nuž, čo dodať na záver?

 

     Milí jubilanti veľa sily, zdravia, šťastia a ešte sto ľat..... 

 

 Eva Lainczová                               

 


  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK