Oznamy farnosti Lechnica a fílie Červený Kláštor

  

Liturgické slávenie

Miesto, čas a úmysel

 

18.11. Pondelok

L

18.00

+ rod. Džurná č.69

 

19.11. Utorok

CK

17.00

+Anna Výrosteková

 

20.11. Streda

Bl. Anny Kolesárovej, panny a muč,, ľub. spomienka

L

7.30

+ Ján Čižik

 

21.11. Štvrtok

Obetovanie Panny Márie, spomienka

CK

17.00

+ Andrej a Mária Repiščák

 

22.11. Piatok

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

CK

9.00

+ Karol Džurný

 

23.11. Sobota

L

7.30

+ Ján, Jozef, Ondrej Bernát

 

24.11. Tridsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Krista Kráľa

CK

8.00

Za BP pre rod. Miroslava

L

10.00

Za veriacich

CK

18.30

Na úmysel celebranta

K stiahnutiu

  • 47 Súbor pdf - (302.46 kB)
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK