OZNAM ÚPSVaR Kežmarok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, odbor sociálnych vecí a rodiny,  Pracovisko Spišská Stará Ves oznamuje poberateľom prídavku na dieťa, že pre účely posúdenia nároku na ďalšiu výplatu, v zmysle platného zákona o prídavku na dieťa, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve strednej, resp. vysokej školy na školský rok 2018/2019 u všetkých denne študujúcich nezaopatrených detí, po ukončení povinnej školskej dochádzky, do 25 rokov veku. Potvrdenie o návšteve školy je potrebné doložiť do konca septembra. Tento nárok sa uplatňuje podľa miesta trvalého bydliska na Úrade práce,  sociálnych  vecí a rodiny Kežmarok, odbor sociálnych vecí a rodiny, Pracovisko v Spišskej Starej Vsi.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK