Klientské centrum

 13. januára 2015 začala prevádzka Klientskeho centra v Spišskej Starej Vsi, ktoré bolo zriadené na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky ako jeden z prostriedkov modernizácie verejnej správy projektu ESO.

Agenda klientskeho centra v Spišskej Starej Vsi je kreovaná tak, aby pokryla najnevyhnutnejšie potreby obyvateľov Zamaguria. 

Klientske centrum bude v prevádzke l x v týždni vždy v utorky v čase od 9.00 do 14.00 h.
 
Sídlo kl. centra: Mestskýúrad, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, prízemie
Telef. kontakt: agenda preukazov 0961805715
                      agenda OÚ: 0961805716
 
Agendy vybavovanie:  

1. agenda oddelenia dokladov a evidencií  

§      občianske preukazy 
§     vodičské preukazy 
§     cestovné pasy 

2. agendy okresného úradu 

§     živnostenská agenda 
§     výpis z Obchodného registra SR 
§     výpisy z účtovných uzávierok
§     výpisy z listov vlastníctva (prijatie žiadosti)  
§     centrálne trhovisko (prijatie žiadosti)
 §     podateľňa okresného úradu
§     informácie o registrácii občianskeho združenia
 
 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK