Pieniny oslávili významné výročie

Pieniny v zime

 Už pred 80 rokmi vyhlásili Slovenskú prírodnú rezerváciu v Pieninách. Stalo sa tak za účasti zástupcov z Československa a Poľska 17. júla 1932 v historickom lipovom parku v Červenom Kláštore. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Pieniny vtedy tvorila na slovenskej strane Slovenská prírodná rezervácia s rozlohou 423,5 ha a na poľskej strane Pieniński Park Narodowy. Ich fungujúcu spoluprácu prerušila až II. svetová vojna. Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách bola obnovená v roku 1957 pod názvom Pieninská prírodná rezervácia Červený Kláštor. Snahou ochranárov bolo vytvoriť po obidvoch stranách Dunajca národný park. To sa podarilo až v roku 1967, keď bol vyhlásený Pieninský národný park (PIENAP). PIENAP je naším najmenším národným parkom. Vo verejnosti je známy aj pre atraktívnu možnosť zviesť sa na pltiach po Dunajci. V druhovo bohatej flóre sa vyskytujú chryzantéma pieninská, črievičník papučkový, vzácny relikt z ľadovej doby – borievka netatova. Zo vzácnejších druhov vtákov tu hniezdi sokol sťahovavý, orol skalný, výr skalný, kuvík vrabčí, bocian čierny. Z ostatných živočíchov sa tu vyskytuje vydra riečna, jasoň červenooký, rys ostrovid a mnohé iné. V súčasnosti sídli Správa PIENAP-u v Spišskej Starej Vsi.        

(red)
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se