DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Výročná správa obce Červený Kláštor za r.2017 28.11.2018
Uznesenia OZ - 10.10.2018 20.10.2018
Uznesenia OZ - 28.06.2018 08.07.2018
Záverečný účet obce Červený Kláštor za r.2017 09.06.2018
Uznesenia OZ - 18.04.2018 28.04.2018
VZN č. 1/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD „Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu obce Č. Kláštor a Lechnica“ 19.04.2018
Uznesenia OZ - 14.03.2018 24.03.2018
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 15.03.2018
Sadzobník správnych poplatkov 05.03.2018
Uznesenia OZ - 14.12.2017 22.12.2017
VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 15.12.2017
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 15.12.2017
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 ZRUŠENÉ 15.12.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2018 15.12.2017
Výročná správa obce Červený Kláštor za r.2016 13.12.2017
Uznesenia OZ - 26.9.2017 05.10.2017
VZN č.2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie vol. plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 27.09.2017
Uznesenia OZ - 22.6.2017 30.06.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2017 22.06.2017
Záverečný účet obce za r.2016 12.06.2017
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies