Dokumenty

Názov Dátum
Záverečný účet obce Červený Kláštor za r.2017 09.06.2018
Uznesenia OZ - 18.04.2018 28.04.2018
VZN č. 1/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD „Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu obce Č. Kláštor a Lechnica“ 19.04.2018
Uznesenia OZ - 14.03.2018 24.03.2018
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 15.03.2018
Sadzobník správnych poplatkov 05.03.2018
Uznesenia OZ - 14.12.2017 22.12.2017
VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 15.12.2017
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 15.12.2017
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 ZRUŠENÉ 15.12.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2018 15.12.2017
Výročná správa obce Červený Kláštor za r.2016 13.12.2017
Uznesenia OZ - 26.9.2017 05.10.2017
VZN č.2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie vol. plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 27.09.2017
Uznesenia OZ - 22.6.2017 30.06.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2017 22.06.2017
Záverečný účet obce za r.2016 12.06.2017
Uznesenia OZ - 19.4.2017 29.04.2017
Uznesenia OZ - 1.3.2017 10.03.2017
VZN č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o financovaní ZUŠ,MŠ a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 01.03.2017
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK