motive

VZN č. 1/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD „Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu obce Č. Kláštor a Lechnica“

19. apríl 2018webmaster