motive

Dokumenty

Názov Dátum
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 15.03.2018
Uznesenia OZ - 14.12.2017 22.12.2017
VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 15.12.2017
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 15.12.2017
VZN č.3/2014 o o financovaní ZUŠ, MŠ ktoré sú zriadené na území obce -Príloha č.1 pre rok 2018 ZRUŠENÉ 15.12.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2018 15.12.2017
Uznesenia OZ - 26.9.2017 05.10.2017
VZN č.2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie vol. plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 27.09.2017
Uznesenia OZ - 22.6.2017 30.06.2017
VZN č.1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2017 22.06.2017
Uznesenia OZ - 19.4.2017 29.04.2017
Uznesenia OZ - 1.3.2017 10.03.2017
VZN č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o financovaní ZUŠ,MŠ a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 01.03.2017
Uznesenia OZ - 14.12.2016 23.12.2016
VZN č. 3/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Č. Kláštor – Príloha č.1 pre rok 2017 19.12.2016
Rozpočet obce na r.2017-19 15.12.2016
Výročná správa obce Červený Kláštor za r.2015 14.12.2016
Správa auditora -r.2015 29.11.2016
Uznesenia OZ - 29.09.2016 08.10.2016
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Červený Kláštor 22.07.2016