motive

Dôležité tel. čísla

Polícia OO PZ Spišská Stará Ves : 052 482 2333
PZ SR: 0961 891 111 (Poprad) ,158
Poliklinika Spišská Stará Ves: 0902 682 742, 052 482 2708
Hasičský a záchranný zbor Spišská Stará Ves:052 4181 161
Integrovaný záchranný systém: 112