motive

Obecné noviny č.2/2015

Obecné noviny č.2/2015

Kalendár podujatí

8.5.2016 - 31.12.2016

Zoznam podujatí v Rekreaparku

1.7.2016 - 31.8.2016

Kláštorné kutlúrne leto 2016

1.9.2016

KLASTOR CUP 2016

Tenisový turnaj vo štvorhre,
Usporiadateľ: Cyprian, n.o. ,Obec Červený Kláštor
Miesto konania: tenisový kurt pri NKP Kláštor kartuziánov

15.9.2016

Malý Pieninský maratón 2016

- beh prielomom Dunajca

23.10.2016

Jesenný Deň otvorených dverí v Kúpeľoch

- prehliadka kúpeľného Domu zdravia a areálu s výkladom
- konzultácie s lekárom a vyšetrenie znamienok ZDARMA

10.12.2016

Dunajecké hody a snehovačka

- tradičná domáca zabíjačka
- ochutnávka zabíjačkových špecialít
- hudba a zábava
- aktivity pre deti

31.12.2016

Silvester v Pieninách

- silvestrovský večer so zábavou