Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/9 9.2.2023 Nájomné MŠ a pozemky 2023 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves 31999221  1 112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/21 9.2.2022 Za právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258  1 108,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/68 15.7.2017 Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka MDZ s.r.o. 26748851  1 103,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 16.8.2017 Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 MDZ s.r.o. 26748851  1 103,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_23 30.3.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 094,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_03_30 7.4.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 089,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/28 12.4.2018 Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer Mária Bušová 50568868  1 088,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/80 11.12.2021 Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  1 080,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/377 28.12.2021 Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  1 080,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/71 27.7.2017 Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/206 30.8.2017 Za vstupenky na stretnutie Goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 24.4.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 079,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/32 4.3.2017 Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 17.7.2017 Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1 068,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/40 13.5.2017 Objednávame si u Vás: -materiál na odvlhčenie Dryzone a služby MDZ s.r.o. 26748851  1 058,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/119 17.5.2017 Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby MDZ s.r.o. 26748851  1 058,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/54 25.7.2018 Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1 056,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/202 20.8.2018 Za vstupenky na Stretnutie Goralov Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1 056,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_03_17 6.3.2017 Zámenná zmluva Pienspol Travel, s.r.o. 36492540  1 034,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_02_21 21.2.2012 Kúpna zmluva EKOSPOL, s.r.o. 43984649  1 020,00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies