Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2019/32 30.5.2019 Objednávame si u Vás: -geodetické práce v odsúhlasenom rozsahu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/39 13.6.2019 Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_29 7.8.2019 Zmluva o bezodplatnom prevode č. 01091/2019-PKZO-K40009/19.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_04_11 12.4.2017 Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami č.00399/2017-UVOP-U00017/17.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_09_06 9.9.2019 Zmluva o nájme - Dodatok č.5 Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_12_20 27.12.2019 Rámcová zmluva o zabezpečení PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/59 18.9.2019 Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov Ľubomír Krempaský 41571134  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_06_12 12.6.2019 Darovacia zmluva Pichnarčík František&spol. 0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_24 25.2.2020 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_04_28 28.4.2020 Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_04_14 6.5.2020 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/15 4.4.2020 Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu WebComs, s.r.o. 36516244  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/19 8.4.2020 Objednávame si u Vás: -odstránenie porúch VO, servis svietidiel VO O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/20 10.4.2020 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na nábreží Dunajca počas r.2020 Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/21 11.4.2020 Objednávame si u Vás: -opravy záhradnej techniky Ján Mrug ml. 43385401  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/24 5.5.2020 Objednávame si u Vás: -plakety a reklamné predmety podľa nášho výberu MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_09_14 9.10.2020 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE Krempaský Richard 56  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_11_26 26.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_11_30 2.12.2020 D O H O D A o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_12_28 28.12.2020 Dodatok č.2 AVsystems, s.r.o. 44155778  0,00  
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies