Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_05 1.2.2016 Kúpna zmluva na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého MG PROJECT s.r.o. 46324038  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_02_12 12.2.2014 Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva Kurňava Miroslav, Ing. 840510  1 181,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_26 31.3.2014 Licenčná zmluva - Doadatok1, aktualizácia URBIS MADE spol s r.o. 36041688  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_27 31.3.2014 Licenčná zmluva na autorizovaný prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  12,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_01_25 25.1.2016 Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania VOLUMA s.r.o. 45 288 976  1 450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2013_09_06 7.9.2013 Mandátna zmluva Šterbák Vladimír, Ing. 40722333  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_05_22 22.5.2019 Mandátna zmluva ORIM - TENDER, s. r. o. 44689454  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva 23.2.2012 na parcely Ľuboš Kolodzej   94,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD z 03.10.2014 3.10.2014 na výmenu strešnej krytiny DUDACH - Ľubomír Duda 34919180  9 689,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/74 17.4.2015 Nájom MŠ 2.polrok 2015 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/12 31.1.2017 Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 012,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/260 25.10.2017 Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/78 21.6.2011 Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/8 12.1.2016 Nájom MŠ za 1. polrok 2016 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/153 29.7.2013 Nájom MŠ za 2. polrok 2013 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/43 16.3.2016 Nájom MŠ za 2. polrok 2016 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/18 9.2.2016 Nájom za časť pozemkov pod autobusové zastávky Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_07_27 2.8.2016 Nájomná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  7,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_10_20 23.10.2017 Nájomná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  176,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_05_01 2.5.2019 Nájomná zmluva 1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. 50666711  8 000,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK