Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_01 3.5.2016 Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. 36501905  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_01x 3.5.2016 Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku Petrík Pavel, Ing. 330687747  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_24 24.5.2017 Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy Ľuboš Kolodzej   426,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/18 13.4.2015 Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/9 9.2.2023 Nájomné MŠ a pozemky 2023 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves 31999221  1 112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/62 18.3.2021 Nájomné MŠ 1.polrok 2021 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves 31999221  1 112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/216 16.8.2021 Nájomné MŠ 2.polrok 2021 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/194 14.6.2019 Nájomné MŠ 2.Q 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/88 12.4.2018 Nájomné za p.č. 876/1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  178,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_06_17 17.6.2015 Nákup reziva Nowak Józef 661223  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vecnom bremene 13.11.2012 NN rozvody osvetlenia ihriska Pienspol Travel 5703317422  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 15.02.2012 15.2.2012 o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu HS PIENAPu 42028850  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1056808U02 25.2.2015 o poskytnutí podpory z Enviro fondu Environmentálny fond 30 796 491  15 726,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108578 08U01 19.6.2015 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_07_15 22.7.2015 Obchodná kúpna zmluva Nowak Józef 661223  112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_06_09 9.6.2016 Obchodná kúpna zmluva Krišák Štefan 641011  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_10 23.6.2022 Obchodná kúpna zmluva Budzák Milan 44  105,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_18 18.5.2021 Obchodná zmluva na nákup kníh Budzák Milan 44  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_05_25 1.6.2015 Obchodno kúpna zmluva Nowak Józef 661223  803,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/7 17.1.2017 Obejednávame si u Vás zapracovanie do geoportálu: - vrstvu prepojovací vovodvod CK-Majere... Cleerio SK s.r.o. 46812342  60,00 EUR 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies