Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2017/92 20.10.2017 Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. Horník Dušan 37240889  170,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/91 19.10.2017 Objednávame si u Vás: -výkopové práce Mária Bušová 50568868  620,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/90 18.10.2017 Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  264,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/9 24.1.2017 Objednávame si u Vás: Reviz. správy pre plynové zariadenia Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/89 17.10.2017 Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD - Rozšírenie stok. siete -II.etap PROX T.E.C s.r.o 31677550  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/88 16.10.2017 Objednávame si u Vás: -školenie BOZP Ing. Tuleja Pavol 40719456  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/87 15.10.2017 Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB Ján Pazera 50488023  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/86 14.10.2017 Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/85 13.10.2017 Objednávame si u Vás: -pokos pozemkov vo vlastníctve obce Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  514,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/84 12.10.2017 Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie Marián Medlen - JURISDAT 11821973  16,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/83 11.10.2017 Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ Tlačiareň IRIS, s.r.o. 48058629  39,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/82 10.10.2017 Objednávame si u Vás: -opravu zámkovej dlažby Mária Bušová 50568868  2 043,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/81 9.10.2017 Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  477,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/80 8.10.2017 Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 PVPS a.s. 36500968  409,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/8 23.1.2017 Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor Viera Lichvárová Ing. 44008562  455,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/79 7.10.2017 Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... TWINS FIN s. r. o. 46670696  320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/78 6.10.2017 Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy Anna Kleinová   160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/77 5.10.2017 Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky v správe SPF KN-E: 92/1, 91/2 ,91/4 - GP... Ing. Ján Trebuňa 10232010  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/76 4.10.2017 Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení WoodX, s.r.o. 50281712  1 685,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/75 20.8.2017 Objednávame si u Vás: -kalendáre VAV & ROSSI s. r. o. 36432857  118,80 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK