Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2019/26 6.4.2019 Objednávame si u Vás: -opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  82,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/25 5.4.2019 Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/24 4.4.2019 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov obce na www.pieniny.sk Ing. Rudolf Kukura 10759433  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/23 3.4.2019 Objednávame si u Vás: -publikáciu Spiš Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. 50625985  26,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/22 2.4.2019 Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/21 1.4.2019 Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/20 1.4.2019 Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... Ľudmila Kaňuková 34631577  1 230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/2 1.1.2019 Objednávame si u Vás: -Obecné noviny 2019 Inprost s.r.o. 31363091  88,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/19 30.3.2019 Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/18 3.3.2019 Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/17 2.3.2019 Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa potreby Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/16 1.3.2019 Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/15 29.3.2019 Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/14 20.3.2019 Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... Trebuňa Ján 63052500  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/13 19.3.2019 Objednávame si u Vás: -PD pre stavbu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť... miles projekt, s.r.o. 50123220  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/12 18.3.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/11 12.2.2019 Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/10 11.2.2019 Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  707,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/1 1.1.2019 Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2019 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/9 13.1.2018 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,34 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK