Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbík Eduard   484,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28x 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbíková Matilda   484,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva 23.2.2012 na parcely Ľuboš Kolodzej   94,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/261 31.12.2013 Za kosenie obecných pozemkov SHR Kolodzej Ľuboš   136,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/67 1.7.2013 Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov SHR Kolodzej Ľuboš   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_24 24.5.2017 Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy Ľuboš Kolodzej   426,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/78 6.10.2017 Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy Anna Kleinová   160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/9 26.1.2018 Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh Anna Kleinová   141,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ_2013_02_28 28.2.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy Pienspol Travel 36492540  122,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2013_07_22 22.7.2013 Zmluva o výpožičke Pienspol Travel 36492540  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_03_17 6.3.2017 Zámenná zmluva Pienspol Travel, s.r.o. 36492540  1 034,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28 20.11.2015 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce Spolok Slovákov v Poľsku 000804709  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_12_07 11.12.2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 00151513  118 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_16 18.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády SR 00151513  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2013/OO 7.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR MV SR - ObÚ Prešov 00151866  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2015/OO 11.8.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_12 28.11.2018 Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_03_06 23.4.2014 Zmluva o účasti na projekte Metodicko - pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_09_18 27.10.2014 Zmluva účasti na projekte - Dodatok 1 Metodicko - pedagogické centrum 00164348  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2011/43 24.11.2011 Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF Incheba a.s. 00211087  1 500,00 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se