Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD_2014_10_14 14.10.2014 Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas M&B Sonic suono, s.r.o. 031 17 022   7 230,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD_2014_04_08 8.4.2014 ZoD rekonštrukcia KD SLORA exim, s.r.o. 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD z 03.10.2014 3.10.2014 na výmenu strešnej krytiny DUDACH - Ľubomír Duda 34919180  9 689,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.3A-ZOD-007 0412 27.4.2012 Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  173 991,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vecnom bremene 13.11.2012 NN rozvody osvetlenia ihriska Pienspol Travel 5703317422  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere 20140930 6.10.2014 Prima banka, univer. úver Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o účinovaní 24.05.2012 24.5.2012 ...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 FLISOCEK, o.z. 42233046  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o stav. diele č.49/2009 19.7.2011 Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky ARPROG, a.s. 36168335  175 008,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 18.04.2012 18.4.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK ŠKVSaZ PČK 31995390  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 15.02.2012 15.2.2012 o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu HS PIENAPu 42028850  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 12.06.2012 12.6.2012 Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi Spojená škola 42232228  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 01.06.2012 1.6.2012 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce Zamagurie, o.z. 42081866  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 27_03_2014 4.4.2014 Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  78,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - licencia SAV 28.8.2012 povinné výtlačky Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied 167080  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská UPSVaR_2013_02_20 28.2.2013 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606   
Detail Objednávka vyšlá O2019/9 8.2.2019 Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  12 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/8 23.1.2019 Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov Ján Tomaľa 37241737  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/77 6.12.2019 Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre ELSPO BB s.r.o. 46130764  43,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/76 19.11.2019 Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  27,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/75 19.11.2019 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  240,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se