Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_11_22 22.11.2019 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020 W-Control, s.r.o. 36804207  2 723,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_11_05 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  523,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_01 31.10.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. 52651258  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_16 18.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády SR 00151513  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/309 9.10.2019 Za telefón 9/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 9.10.2019 Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 8.10.2019 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  110,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 8.10.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/307 8.10.2019 Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY 41011902  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 8.10.2019 Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 4.10.2019 Za športové poháre na futbal. turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/282 4.10.2019 Za vývoz TKO 9/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  330,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/279 30.9.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  70,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/280 30.9.2019 Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  2 116,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/283 30.9.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  15,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/284 30.9.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  33,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 30.9.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  147,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/286 30.9.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  22,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/287 30.9.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  41,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 30.9.2019 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  78,56 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se