Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 8.10.2014 Bezdrôtový rozhlas v obci Červený Kláštor – I.etapa.  7 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 28.7.2020 Detské ihrisko  21  9 369,10 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 22.3.2016 Dodávka, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru pre meranie množstva vypúšťaných vôd z ČOV1 Červený Kláštor  11  2 900,00 €  zákazka (§9) 
Detail 21.9.2015 Merače rýchlosti motorových vozidiel  4 833,00 €  zákazka (§9) 
Detail 5.5.2021 Miestna komunikácia s chodníkom, časť Rybník – 2 časť, SO-01 Prístupová komunikácia –zemné práce a podkladové vrstvy.  23  0,00 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 10.3.2016 Oplotenie cintorína s domom smútku v obci Červený Kláštor – I. etapa  10  13 300,00 €  zákazka (§9) 
Detail 11.3.2022 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Červený Kláštor  25  36 813,62 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 13.8.2019 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Červený Kláštor  13  29 279,63 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 8.9.2020 Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – Kvašné lúky a Rybníky – 2. etapa  22  19 513,53 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 5.10.2018 Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky – 2. časť  12  136 166,30 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 26.1.2015 Snehová fréza  1 100,00 €  zákazka (§9) 
Detail 23.8.2019 Turisticko-informačný kiosk  20  0,00 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 19.9.2014 Výmena strešnej krytiny na objekte kostola Sv. Trojice v Červenom Kláštore  9 987,63 €  zákazka (§9) 
Detail 11.5.2015 Výroba a dodávka prvkov drobnej architektúry  1 266,00 €  zákazka (§9) 
Detail 11.5.2015 Výroba a dodávka šindľov  833,00 €  zákazka (§9) 
Detail 10.9.2021 VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK v rámci prieskumu trhu pre zákazku „Turisticko – informačný KIOSK“  24  0,00 €  zákazka podľa §117 Zák.č. 343/2015 
Detail 27.3.2014 Zateplenie fasády KD - I.etapa  8 240,27 €  zákazka (§9) 
Detail 15.1.2015 Zateplenie KD - II.etapa  5 717,39 €  zákazka (§9) 
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies