Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2019 orálnej vakcinácie líšok proti besnote 20.03.2019
Pozvanka OZ 19.03.2019
Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR v obci Červený Kláštor 19.03.2019
Určenie mesačnej odmeny zástupcovi starostu obce Červený Kláštor 14.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia pre voličov o podmienkach práva voliť a práva byť volený 25.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie elektronickej adresy obce Červený Kláštor 25.02.2019
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2018 25.02.2019
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 25.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 04.02.2019
Zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie voličského preukazu v obci Č. Kláštor pre voľby prezidenta SR 30.01.2019
Rozhodnutie predsedu NR SR č. 8-2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta SR 16.01.2019
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2019 17.12.2018
Verejná vyhláška 17.12.2018
Aktuálna informácia ohľadom vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov – Afrického moru ošípaných 05.12.2018
Oznámenie o záverečnom stanovisku „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“. 20.09.2018
Hlásenie z priehrady Niedzica 28.06.2018
NÁVRH1 - trasa chodníka od Kúpeľov Smerdžonka po NKP Kláštor kartuziánov-AKTUALIZÁCIA2 13.10.2017
Nový návrh trasy komunikácie k IBV Pod Pastrníkom 04.10.2016
Výsledky miestneho referenda v obci Červený Kláštor 26.06.2016
Klientské centrum 14.01.2015
Oznam o umiestnení kontajnera 03.09.2013
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby