Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce alebo obecnej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami obce z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede obce Červený Kláštor, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas obci Červený Kláštor na zverejnenie svojho mena a priezviska. Obec Červený Kláštor si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


 

Zoznam otázok

Otázka od: Štefan Majlender - 9. december 2019
Chcem sa už niekoľko rokov opýtať kedy sa obec Červený Kláštor zaradí medzi slovenské obce ktoré pre svojich občanov zabezpečia na predvianočné obdobie vianočnú výzdobu. V súčasnosti to nie je ani tak finančný problém ako problém chcenia. Jazdím po celom slovensku a zaregistroval som tak maximálne 5 obci ktoré takúto výzdobu nemajú, jednou z týchto čiernych dier je naša obec. Samozrejme že sa nedá nakúpiť všetko naraz, ale postupným každoročným dokupovaním sme už mohli mať dávno vyzdobenú celú obec. Ešte aj Majere ktoré nemajú ani na plat starostu majú vianočnú výzdobu.

Odpoveď: Vážený Štefan,

Vianočnú výzdobu podľa našich požiadaviek mala vyrobiť oslovená firma, žiaľ nestalo sa tak, pretože firma nedokázala splniť naše požiadavky. Momentálne zháňame firmu ktorá vie naplniť naše predstavy o inovatívnom vianočnom osvetlení. Momentálne sme investovali do komplexného prestavenia LED svietidiel t.j. prestavenia individuálnej krivky svietivosti, čo považujem z ekonomického hľadiska za dôležitejšie ako je vianočná výzdoba obce. Určite sa týmto vaším podnetom budeme na zasadnutí OZ zaoberať, tak aby sme vám v budúcnosti vyhoveli..

Ing. Štefan Džurný
starosta obce

Otázka od: Štefan Džurný - 21. október 2018
Prečo bolo nutné redukovať počet státí pre osobné motorové vozidlá na parkovisku pred Kostolom Najsv. Trojice v Červenom Kláštore ?

Odpoveď: Dobrý deň,

Odpoveď na Vašu otázku nájdete na elektronickej úradnej tabuli obce Červený Kláštor.

Link: https://www.cervenyklastor.sk/item/stanovisko-ocu-k-statickej-doprave-v-obci/

S pozdravom

Ing. Štefan Džurný
starosta obce

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se