Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce alebo obecnej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami obce z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede obce Červený Kláštor, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas obci Červený Kláštor na zverejnenie svojho mena a priezviska. Obec Červený Kláštor si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


 

Zoznam otázok

Otázka od: Štefan Džurný - 21. október 2018
Prečo bolo nutné redukovať počet státí pre osobné motorové vozidlá na parkovisku pred Kostolom Najsv. Trojice v Červenom Kláštore ?

Odpoveď: Dobrý deň,

Odpoveď na Vašu otázku nájdete na elektronickej úradnej tabuli obce Červený Kláštor.

Link: https://www.cervenyklastor.sk/item/stanovisko-ocu-k-statickej-doprave-v-obci/

S pozdravom

Ing. Štefan Džurný
starosta obce

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK