Zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie voličského preukazu v obci Č. Kláštor pre voľby prezidenta SR

 

  O B E C  Č E R V E N Ý   K L Á Š T O R

Obecný úrad, Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie voličského  preukazu:

  • Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor
  • e-mail: obecck@orangemail.sk

 

V zmysle § 46 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.Lehota na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu uplynie 25.2.2019 o 24.00 hod.;pre druhé kolo volieb 11.3.2019 o 24.00 hod.

Bližšie informácie sú zverejnené TU

 

                                                                                                      Ing. Štefan  D ž u r n ý, v.r. 

                                                                                                    starosta obce

V Červenom Kláštore    30.01.2019

 

 

K stiahnutiu

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking