Vývoz veľko objemového odpadu a elektroodpadu

 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 16.10.2018 (t.j. v utorok)  v ranných hodinách

prostredníctvom firmy EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa je zabezpečený zber veľkoobjemového a elektro odpadu na území obce.

Obyvatelia obce sú oprávnení vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad nie skôr ako jeden deň pred ohláseným dátumom zberu.

 Pre informáciu:

 Do veľkoobjemového odpadu nepatria:

-           staré pneumatiky

-           sklo zo starých okien, odvezené budú len rámy / sklo patrí do nádob na separovaný zber/

 Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

Súvisiace odkazy

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking